IP är mer än immateriella rättigheter

För att kunna prata om innovation, lönsamhet och utveckling på det sätt som vi vill väljer vi att prata om IP. IP står för intellectual property och täcker in mer än det svenska begreppet immateriella rättigheter.

IP täcker in allt det som ingår i de klassiska immateriella rättigheterna patent, varumärke, design och upphovsrätt, men också mycket annat. Till IP räknar vi allt som ger värde till din verksamhet. Det kan handla om unik kunskap, samarbeten, produktionskedjor, smarta logistiklösningar, kundupplevelser och mycket annat. Allt som skapar värde för din verksamhet kan och bör användas, säkras och vara med och driva verksamheten framåt.

Vill du prata IP på vårt sätt? Kontakta oss.

Relaterat innehåll

Varför tillåter ni jurister att sälja till er på löpande räkning? – Några tankar om det svåra i att förändra sig själv.

Expertkunskap är viktig, men sällan så viktig att köparen bortser från de sekundära effekter som uppstår i samband med en tjänsteprestation. Liksom konsumenter bedömer leveransen av ett badrum eller upplevelsen av ett restaurangbesök på flera parametrar värdesätter även köparen av rättsliga tjänster helhetsupplevelsen. Tjänsten konsumeras ju över tid. Faktorer som är av ringa betydelse för […]

Hur skyddar du dina hemligaste och mest värdefulla tillgångar?

Många företag är verksamma på konkurrensutsatta och innovationsintensiva marknader där medarbetare och konsulter rör sig mellan arbetsgivare och uppdrag. Nyckelpersoner som leder eller deltar i framtagandet av känslig information kan gå vidare till andra företag eller arbetar i företag som i framtiden kan bli konkurrenter. Detta borde oroa företag och de allra flesta borde skaffa […]

Företagsledningar måste lyfta blicken – hur kontrollerar du dina konkurrensfördelar?

I den, vid det här laget, mogna världsekonomin söker företag framförallt differentiering av sina erbjudanden genom innovation. Detta har i sin tur lett till en ökande grad av specialisering och renodling av verksamheter. Den globala företagsstorleken i antal anställda kulminerande på 1960-talet. En ökad konkurrensbild har lett till differentiering och specialisering och gör att företag […]