IP är mer än immateriella rättigheter

För att kunna prata om innovation, lönsamhet och utveckling på det sätt som vi vill väljer vi att prata om IP. IP står för intellectual property och täcker in mer än det svenska begreppet immateriella rättigheter.

IP täcker in allt det som ingår i de klassiska immateriella rättigheterna patent, varumärke, design och upphovsrätt, men också mycket annat. Till IP räknar vi allt som ger värde till din verksamhet. Det kan handla om unik kunskap, samarbeten, produktionskedjor, smarta logistiklösningar, kundupplevelser och mycket annat. Allt som skapar värde för din verksamhet kan och bör användas, säkras och vara med och driva verksamheten framåt.

Vill du prata IP på vårt sätt? Kontakta oss.

Relaterat innehåll