Varumärkesskydd – få koll på grunderna

Varumärkesskydd är ett viktigt ämne att ha koll på. Ett varumärke kan väcka nyfikenhet och intresse hos nya kunder och investerare. Det kan skapa igenkänning, inge förtroende och särskilja dig från konkurrenter. Ditt varumärke är hela verksamhetens ansikte utåt – något du bör vara rädd om.

På samma sätt som du behöver skydda dina processer, produkter och tjänster behöver du alltså skydda ditt varumärke. Här får du svar på sex vanliga frågor som rör varumärkesskydd.

1.    Vad räknas som ett varumärke?

Ett varumärke är en symbol för hela verksamheten i ett komprimerat format. Det fungerar som ett visuellt kännetecken. De vanligaste varumärkena är de som kallas för ”ordmärken” som är uppbyggda av bokstäver, namn, slogans, siffror eller annat liknande, till exempel ICA, SVT och Volvo. En unik förpackning eller en melodi kan också vara ett varumärke. Det senare blir McDonald’s I’m lovin’ it ett tydligt exempel på.

2.    Varför varumärkesskydd?

Precis som alla immateriella tillgångar kan ett varumärke höja värdet på ditt företag. Affärspartners och investerare värdesätter ditt företag högre om du har ett skyddat varumärke som intresserar dem. Registreringen blir ett strategiskt drag.

Registrerar du ditt varumärke får du ensamrätt – ingen annan får använda det på sina varor eller tjänster. Det gör att du kan styra hur ditt varumärke används och se till att det inte används på fel sätt av fel personer.

Är ditt varumärke skyddat kan du alltid hävda dig mot eventuella kopierande konkurrenter eller mot företag som inspirerats lite väl mycket av ditt unika varumärke. Om det skulle hända vänder du dig till Patent- och marknadsdomstolen.

3.    Hur skyddar jag ett varumärke?

Innan du registrerar ditt varumärke behöver du bestämma var du vill att skyddet ska gälla. Om du bara vill ha skydd i Sverige skickar du in din ansökan till Patent- och Registreringsverket (PRV). Behöver du ett skydd i fler länder finns det internationella varumärkesskydd som du kan söka i stället.

Du kan också få skydd utan att registrera, men då måste varumärket vara inarbetat under en längre tid. Att registrera själv är ofta smartare eftersom du får skydd snabbare och har tydligare bevis på när ditt varumärke kom till.

4.    Vilka krav måste varumärket uppfylla?

Ditt varumärke måste uppfylla två krav för att kunna registreras: det behöver skilja sig från liknande varor och tjänster och det får inte gå att förväxla med andra varumärken.

Det första kravet om särskiljningsförmåga handlar om att du inte kan få ensamrätt för ord som beskriver din och liknande varor eller tjänster – de orden ska alla konkurrenter kunna använda i sin marknadsföring. Det andra kravet handlar om att varumärket helt enkelt inte får vara för likt ett redan existerande varumärke.

5.    Hur länge gäller ett varumärkesskydd?

När du registrerar ditt varumärke gäller skyddet i tio år. Efter det kan du förlänga skyddet med tio år i taget så länge du vill. Har du ett inarbetat varumärke som du inte har registrerat själv gäller skyddet så länge varumärket är aktivt.

6. Hur ser relationen mellan varumärke och domännamn ut?

En viktig sak att hålla koll på är relationen mellan varumärke och domännamn. Ett domännamn är namnet på en webbadress, till exempel www.ipq.se. Om du har ett registrerat varumärke får du inte automatiskt rätt till motsvarande domännamn, utan det är en helt separat process. Det betyder att någon annan kan ha en webbplats med ett domännamn som är samma som namnet på ditt varumärke. Så länge domänen inte används kommersiellt och är en konkurrent till dig är det svårt att få det att räknas som intrång.

Varumärket är bara en av många immateriella tillgångar som du bör tänka på att skydda. Här kan du läsa vilka andra immateriella rättigheter du bör ha koll på. Du kan också läsa mer om hur vi jobbar med patent och varumärkesskydd.

Kontakta oss om du vill prata varumärkesskydd med våra specialiserade jurister.

 

Relaterat innehåll