Vad är patent?

Många timmars hårt slit, misslyckade försök och nya tag – vägen fram till lösningen på problemet är ofta lång. Men sedan står du där, och lösningen är ett faktum. Din nya uppfinning fungerar. Och nu då? Kanske är det läge att skydda din uppfinning med ett patent. Här svarar vi på de fem vanligaste frågorna om patent.

Patent är ett sätt att skydda din uppfinning. Det handlar om att du får ensamrätt att utveckla, marknadsföra och erbjuda din uppfinning – andra ska inte kunna dra gratisnytta av ditt arbete. I utbyte mot skyddet blir all information om uppfinningen offentlig för att inspirera och utbilda andra som jobbar med liknande saker.

1.    Varför ska jag söka patent?

Ibland är patent en smart investering, och ibland är det raka motsatsen. Förenklat kan man lyfta de här fördelarna med patent:

– Ensamrätten gör att du slipper priskonkurrens.
– Du kan fortsätta utveckla uppfinningen i lugn och ro.
– Patent kan höja verksamhetens värde för intresserade investerare.

2.    Hur söker jag patent?

Du söker patent hos myndigheten Patent- och registreringsverket (PRV). Ett patent är ett nationellt skydd, så du behöver söka patent för alla länder där du vill skydda din uppfinning. Första steget är alltid ett svenskt patent, och alla ansökningar går genom PRV. Det är en komplex ansökningsprocess, så du gör klokast i att ta hjälp med den.

3.    Vad kostar det?

Det går inte att ge något exakt svar på vad ditt patent kostar eftersom det ser olika ut från fall till fall. PRV listar de olika kostnaderna, men det är svårt att få en bra överblick över kostnaden. Som exempel kan du läsa om fyra fiktiva fall hos PRV och vad deras slutgiltiga prislapp blev.

4.    Vad krävs för att få patent?

För att kunna få patent behöver du först och främst ha en uppfinning som ger en lösning på ett problem. Uppfinningen ska vara något påtagligt – en produkt eller en process, och den ska ge samma resultat varje gång den används.

Din uppfinning behöver vara okänd och ny. Den får inte vara publicerad eller presenterad i någon form alls om det inte finns särskilda sekretessavtal innan du lämnar in din ansökan. Den behöver också skilja sig markant från sånt som finns sedan tidigare, och din lösning får inte vara för uppenbar.

5.    Hur länge gäller ett patent?

Huvudregeln är att ett patent gäller i max 20 år från den dag som du skickar in din patentansökan, förutsatt att du betalar årsavgiften varje år. För patent på läkemedel kan patenttiden i vissa fall förlängas med fem år.

Läs hur vi ser på patent och hur vi kan hjälpa dig att skapa lönsamma innovationer.

Relaterat innehåll