Symbolen Greta Thunberg behöver draghjälp under 2020!

För snart ett år sedan skrev vi en artikel om Greta Thunberg och hennes resa in i rampljuset ”som något av en galjonsfigur för den nya globala klimatrörelsen som börjar formera sig”. Mycket har hänt sedan dess och 2019 har milt uttrycket varit ett händelserikt år för den 17-åriga klimataktivisten från Stockholm, som bland annat hunnit med att korsa Atlanten två gånger, tala inför FN:s generalförsamling/COP25 och få både USA:s, Rysslands och Brasiliens presidenter att gå i spinn på nätet och i världspressen. Addera därtill en nominering till Nobels fredspris, utnämningen till ”TIME´s Person of the Year 2019” och 87 miljoner sökträffar (Google) som ytterligare exempel på den lavinartade uppmärksamhet och ikonliknande stjärnstatus som den unga svenskan vunnit under året. Häpnandesväckande och enastående.  

No alt text provided for this image

Med sin konfrontativa retorik och glöd engagerarar hon, väcker känslor och berör människor över hela världen på ett sällan skådat sätt. Paralleller till Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Moder Teresa och Rosa Parks ligger inte allt för långt borta – speciellt om man bortser från Greta Thunberg som person och istället fokuserar på det symbolvärde som hennes namn fått ge uttryck för. För att uttrycka det annorlunda hade den mest kända klimataktivisten i världen lika gärna kunnat vara 11-åriga Ridhima Pandey från Indien, eller 14-åriga Yuda från Indonesien. Om världen bara är mogen och förutsättningarna de rätta tycks historien och slumpen finna vägar att hitta personer som kan fylla existerande tomrum och komma att uppbära symbolrollen för den saknade bäraren av hoppet och gestalta våra kollektiva känslor och ideal, oavsett om dessa handlar om rättighetskamp i form av självbestämmande, mänskliga rättigheter, budskap om kärlek, eller som i detta fall bota vår fruktan för en Mordorsk planet med en ”längtan och strävan efter en värld som är bebolig och hållbar även för kommande generationer”. För personer med ikonstatus blir symbol överordnat person.

No alt text provided for this image

Främsta framgångsfaktorn – en strategisk allians med vetenskapen

Gretas person, inte en religiös man, frihetskämpe eller etablerad intellektuell, utan snarare den oskuldsfulla flickan beklämd av sina egna bryderier, men som ung är fri från stigma som ofta drabbar oss andra bara genom att leva. Till hennes renhet har bidragit att hon från första stund har haft ett övergripande budskap och mantra – ”vi alla måste börja lyssna forskarna och vetenskapen”, dvs. den gemensamma religionen om man bortser från klimatförnekare och konservativa som ju per definition inte tycker om förändring. Klokt har därför majoriteten av hennes tal  kantats av data och information (som står att läsa i IPCC-klimatrapporter) kombinerat med en skarp uppmaning till att ställa om våra samhällen och ekonomier i en klimatmässigt hållbar riktning och minska de globala CO2-utsläppen innan det är för sent. Att göra sig själv till ett språkrör för vetenskapen är genialt från ett opinionsbildande/kommunikativt perspektiv, dels eftersom bevisbördan för det som påstås redan finns producerad, dels eftersom ansvarsbördan för de nödvändiga åtgärder som krävs för att komma till bukt med problemen förskjuts till de politiker, näringslivstoppar och privatpersoner som (i rimlighetens namn) borde ta ansvar för att nödvändiga klimatåtgärder vidtas. Hon har stannat vid att låta sig bli en megafon och materialisera vetenskapen samt att förmedla ”a sense of urgancy – detta är nyckeln till hennes framgångar. Ju mer a-politisk hon kan hålla sig desto bättre. Med politiken kommer stigman och hennes funktion som hoppets bärare försvinner.

No alt text provided for this image

Leva som man lär

Att Greta – som klimatsymbol betraktad – är en tonåring gör hennes kommunikationen extra tydlig. Greta har än så länge ryggen fri som idealist. Detta kommer hon fortsätt ha så länge hon hålls borta från alla former av politiska och kommersiella intressen eller så länge hon lever som hon lär i ord och handling. T.o.m. en varumärkesregistrering av Greta skulle börja erodera hennes status. Det vill vi inte se. Förhoppningsvis kommer hon fortsätta att leva som hon lär även om trollfabriker säkert drömmer om att se henne äta Oxfilé, ta på sig en Che Guevara t-shirt eller åka med i en dragracingbil.

No alt text provided for this image

Vi hoppas innerligt att Greta fortsätter att hålla fanan högt under 2020, samt att hon får ökad draghjälp av ledare inom politiken, näringslivet och civilsamhället.

/Thomas Randes och Olle Bratt

Just thinking! 

Relaterat innehåll

Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?

Hur hindrar vi andra från att stjäla vår affärsidé? Det är en fråga vi får ofta. Det ”enkla” svaret är att det är svårt att skydda en affärsidé. Att frågan uppstår är inte konstigt, i och med att innovation blir mer och mer affärsmodellsdrivet så är frågan aktuell för de flesta företag. Men, med traditionell […]

Protecting trade marks in relations to retail services in China

Registering trade marks in relation to retail services is now a widely accepted practice in most countries – but not in China.  In China, the Trademarks Office (CTMO) accepts applications for registration in relation to retail services only in certain specific and limited cases. There are, however, signs that things are changing. This article describes […]

Designskydd i affärsrelationer

Små innovativa företag med stora immaterialrättsliga tillgångar upplever sig ofta inte ha råd med patent. Vi har tidigare prata om designskyddet som IP-världens Schweizerkniv, men i vårt kommande webinarium kommer vi att prata mer om hur designskyddets speciella utformning innebär skillnader för hur man bör använda sig av det i relationsbaserade skyddsformer för IP. Välkomna […]

Erik Oskarsson tar över som ny VD för Rouse Sweden!

Det är nu två år sedan förvärvet av IPQ och den efterföljande etableringen av varumärket Rouse Sweden på den svenska marknaden vilket ni som kunder, och självklart våra konsulter, bidragit till i allra högsta grad. Integrationen mellan Rouse och IPQ har gått över förväntan och verksamheten är stabil.  Tiden är därför mogen för ännu en […]

DEBATTARTIKEL: Driv klimatvänlig innovation och tillväxt via patentsystemet

Förslaget i denna debattartikel går ut på att revidera dagens patentsystem genom att tillföra ökade gröna incitament för uppfinnare och näringsliv. Initiativet syftar till att påskynda och driva klimatvänlig innovation och tillväxt. Klimatfrågan har kommit att betraktas som vår tids stora ödesfråga av allt fler vilket är positivt, men samtidigt är det lätt att drabbas […]