Sanningen om att dela helt öppet

Ekot i samhället lyder öppenhet. Starkt drivet av öppna affärsmodeller samt öppna teknologier. Vi förväntas vara öppna med hur vi tjänar pengar både internt samt externt. Faktum är att din affärsmodell är en av dina konkurrensfördelar och faktum är att alla företag måste kunna kontrollera sina konkurrensfördelar. Konkurrensfördelarna kan sedan, i sin tur, driva öppenheten och öppenheten sedan konkurrensfördelarna. Lösningen är en medveten strategi som hanterar både öppenhet och kontroll.

De upphöjda investerarna sitter i sina stolar och lyssnar på presentationer av affärsmodeller och beskrivningar av innovationer i en strid ström i TV-program såsom exempelvis Draknästet. För att skapa bra TV ingår moment av överraskning och en av de avgörande frågorna för att få ett ja på önskad investering är den berömda ”Har du patenterat xxxxxxx?”.

Frågan kring patentering kan kännas omodern för många av dem som arbetar med innovation idag. De som vet att affären inte bara handlar om teknik och fast massa utan även handlar om val av målgrupper, organisationens processer, strategiska allianser samt en konvergering av branscher. Trots denna insikt har de som ansvarar för verksamheters utveckling med kapital som hävstång, ett ansvar att säkerställa att de risker som alltid finns kopplade till strukturkapitalet kan minimeras. Ett sätt att minska risker är att utöva kontroll av teknologier eller annan egendom. Därav den berömda frågan – Har ni patenterat?

Idag finns innovationer i ett ekosystem som däremot förespråkar och ofta kräver frihet. Open source licenser, shareware, öppna bildbanker, gemensam utveckling, gemensamma dokument, gemensam utveckling. Med det får vi ju öppna verktyg att utveckla med, tänker vi. Då tillför vi även förbättringar av gemensamma verktyg som i sin tur kan användas av andra att driva utveckling. Allt detta är positivt. Men som ansvarig för verksamheten har vi  fortfarande en affär att driva, ett ansvar att generera intäkt och säkra företagets framtida existens.

Företagare har ofta svårt att separera sina personliga känslor kring öppenhet och det nödvändiga med ha kontroll på de aktiviteter i företagets verksamhet som faktiskt skapar med kundvärde och således skulle kunna klassas som strukturkapital.

Det viktigaste att identifiera är egentligen inte vad eller hur vi skall kontrollera våra innovationer utan vi bör överväga vad vi inte skall kontrollera först. Investerarna i Draknästet bör lämpligen lära sig att ställa frågan: Har ni bestämt vad i er affärsmodell som skall vara stängt och vad som skall vara öppet?

När vi bestämt vad som skall vara öppet respektive stängt och hur dessa fenomen driver varandra kan vi börja tala vad vi möjligen bör dela öppet och vad vi ska behålla för oss själva.

Hur kan du veta vad du ska dela med andra och vad du ska behålla för dig själv?

Det är inte svårt om du börjar rätt och lägger dig på rätt nivå. Analysera och bestäm vad som skall vara öppet och stängt i din affärsmodell och i vilket syfte. Om något skall vara öppet måste syftet vara att driva andra konkurrensfördelar.  Oavsett om man vill eller inte, kommer verktyg in såsom intellectual property, sekretess, avtal och kapabilitetskontroll. Det är inte svårt. Bara det blir rätt fokus från början.

Relaterat innehåll