Saknar du också renässansen?

I en tid när en människa måste spendera en halv livstid för att bli expert på bara en specifik komponent på en minimal kiselplatta är det inte konstigt att man avundas renässansens stora män och kvinnor. Genier som Leonardo da Vinci, Margareta av Navarra och Benjamin Franklin (listan kan göras lång) rörde sig nästan ansträngningslöst mellan så skilda fält som måleri, diplomati och vapendesign. Detta berodde inte på att de på något vis var mer intelligenta än oss, utan förstås på att kunskaperna som krävdes för att nå framgång i ett enskilt fält inte var så stora; mänsklighetens kunskapsbas var helt enkelt inte så bred. För många av oss innebär dessa berättelser en stor dos nostalgi, speciellt för oss som är vana vid att kunna det mesta. Världen har förändrats; idag vet vi helt enkelt för mycket för att kunna allt, och därför måste vi samarbeta med varandra.

I takt med att det blir allt svårare för enskilda individer eller företag att själva komma på, utveckla och kommersialisera idéer ställs högre krav på samverkan vilket i sin tur för med sig en stor mängd problem (”utmaningar” som det heter på nyspråk). Få har uttryckt det bättre än Benjamin Franklin: ”three may keep a secret when two of them are dead”. Att dessa tre individer idag ofta tillhör snabbrörliga och informella organisationer gör det inte lättare, speciellt eftersom dessa organisationer allt mer sällan kan knytas till någon specifik plats. Benjamin Franklins poäng är relevant än idag, även om det inte är någon absolut sanning.

Innovation, samarbete och konkurrensfördelar

Det kan vara svårt att definiera vad som är en ”innovation” och inte. En innovation behöver inte bara betyda ”en ny uppfinning” (m.a.o. en teknisk innovation), utan kan också vara en ny typ kundupplevelse, organisationsform, plattform, värdekedja, varumärke eller kundsegmentering. Dessa andra typer av innovation är ofta de som lägger grunden för väsentliga och långsiktiga konkurrensfördelar.

Sann innovation är något som har en positiv påverkan på snabbheten, kvaliteten, flexibiliteten, tillförlitligheten eller kostnaden för det som ett företag kan leverera; en värdedrivare. Dessa värdedrivare kan också översättas till intäkter och kostnader. Till exempel ger ökad snabbhet ofta en konkurrensfördel i form av minskade kostnader. Det ligger i varje företags intresse att ha kontroll över (förstå, övervaka och beskydda) de konkurrensfördelar som de har. Ett företag som har identifierat och etablerat kontroll över de värdedrivare som ger dem konkurrensfördelar kan självt definiera vilken typ av relation de ska ha till konkurrenter och partners. Företaget besitter vad vi kallar en kontrollposition.

Varför är det relevant?

I den moderna affärsvärlden är en produkts eller tjänsts väg till marknaden inte rak, och en värdekedja kan vara lång och snårig. Paradoxalt nog är det ofta det mest effektiva sättet att ta en produkt till marknaden, eftersom det låter varje aktör specialisera sig på just deras komponent. Specialiseringen föder ett behov av samarbete, vilket i sin tur kräver att företag gör sina processer, tekniker och affärshemligheter tillgängliga till en stor mängd olika personer. I den bästa av världar är detta personer inom den egna organisationen, men det är inte sällan utomstående personer (ibland inte ens fast anställda). Det innebär en stor risk för företaget, som därför måste etablera en kontrollposition på alla dessa platser.

Att upprätthålla och utveckla en konkurrensfördel kräver därför många personers arbete i en allt mer komplex affärsvärld. Eftersom konkurrensfördelar kan ha sitt ursprung i alla olika delar av organisationen, är det nödvändigt att se till att organisationen i sig stöttas av multifunktionella processer. Dessa processer måste vara väldefinierade och förutsägbara för att fungera effektivt och på lång sikt.

Renässansmänniskan är död, men du lever

Renässansen är över sedan länge, och har ersatts av ett helt annat monster. Samarbetets tid är här, och innebär nya typer av krav och utmaningar. Att “Three may keep a secret when two of them are dead”, är kanske den viktigaste läxa man kan ta med sig.  

/Erik Oskarsson, Head of Rouse Consultancy Sverige, och Thomas Randes, Global Head of Rouse Management Consultancy. 

Relaterat innehåll

Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?

Hur hindrar vi andra från att stjäla vår affärsidé? Det är en fråga vi får ofta. Det ”enkla” svaret är att det är svårt att skydda en affärsidé. Att frågan uppstår är inte konstigt, i och med att innovation blir mer och mer affärsmodellsdrivet så är frågan aktuell för de flesta företag. Men, med traditionell […]

Protecting trade marks in relations to retail services in China

Registering trade marks in relation to retail services is now a widely accepted practice in most countries – but not in China.  In China, the Trademarks Office (CTMO) accepts applications for registration in relation to retail services only in certain specific and limited cases. There are, however, signs that things are changing. This article describes […]

När upphovsrätt och företagshemligheter möts

Hanteringen av hemlig och känslig information blir alltmer svåröverskådlig i takt med att samhället blir digitaliserat till en allt högre grad. Att låsa in hemligheter i ett kassaskåp är inte en effektiv åtgärd i ett landskap där data och annat innehåll delas i molnet och förvaras på servrar som man inte själv har kontroll över. […]

Designskydd i affärsrelationer

Små innovativa företag med stora immaterialrättsliga tillgångar upplever sig ofta inte ha råd med patent. Vi har tidigare prata om designskyddet som IP-världens Schweizerkniv, men i vårt kommande webinarium kommer vi att prata mer om hur designskyddets speciella utformning innebär skillnader för hur man bör använda sig av det i relationsbaserade skyddsformer för IP. Välkomna […]

Erik Oskarsson tar över som ny VD för Rouse Sweden!

Det är nu två år sedan förvärvet av IPQ och den efterföljande etableringen av varumärket Rouse Sweden på den svenska marknaden vilket ni som kunder, och självklart våra konsulter, bidragit till i allra högsta grad. Integrationen mellan Rouse och IPQ har gått över förväntan och verksamheten är stabil.  Tiden är därför mogen för ännu en […]