Smarta sekretessavtal istället för dyra patent?

När du har gjort en uppfinning och vill få ut den på marknaden finns det många fallgropar. I allmänhet måste du samarbeta med andra för att komma vidare med uppfinningen, och då är det viktigt att säkerställa att du behåller kontrollen över din uppfinning. Genom ett välskrivet sekretessavtal kan man se till att skapa goda förutsättningar, men hur gör man?

Den mest riskfyllda fasen av en uppfinnings liv är precis i början, innan du har börjat producera något eller etablerat något samarbete, vare sig om det gäller med kunder eller kollegor. Du måste ofta prata med flera olika intressenter, så det är viktigt att vara försiktig och inte avslöja mer än vad som är absolut nödvändigt för att komma vidare. Detta eftersom patentsystemet bygger på att en uppfinning som redan är känd, må vara bara av en eller några få personer, inte kan patenteras.

I detta tidiga skede kan en redan inlämnad patentansökan kännas som det trygga alternativet, men det är samtidigt svårt att motivera en hög kostnad för att patentera något som man ännu inte vet har något affärsmässigt värde. Ofta finns det inte resurser alls att tillgå; vad kan man göra då?

I stället för patent kan man initialt skriva sekretessavtal. Ett korrekt formulerat sekretessavtal kan säkerställa att du behåller kontrollen över din uppfinning under samarbetets gång. Det räcker då inte med ett allmänt formulerat Non-Disclosure Agreement (NDA), eftersom det är oerhört svårt att i efterhand bevisa exakt vilken information som har lämnats över till den andra parten. Du kan dock specificera sekretessavtalet till att avse just uppfinningen som du har beskrivit den i en uppfinningsbeskrivning (som då läggs som en bilaga till avtalet), vilket kan ge en extra trygghet.

Ett bra sätt är att skriva avtalet som en option till ett samarbetsavtal kring uppfinningen, med en tidsbegränsning (t.ex. sex månader). Om parterna inte har kommit överens om ett samarbetsavtal inom denna tid bör du kräva att motparten förbinder sig att inte under en tid av minst fem år (gärna mer) ha tillverkning eller försäljning av produkter/tjänster som hänför sig till uppfinningen. Om du vidareutvecklar uppfinningsbeskrivningen under den tid som optionsavtalet löper kan den nya uppfinningsbeskrivningen läggas som bilaga i samarbetsavtalet/licensavtalet.

Sammanfattningsvis finns det många fallgropar på din väg. Även om merparten av alla företag är seriösa finns det en reell risk för att någon av de potentiella samarbetsparter du pratar med visar sig vara oseriös. Det är i de situationerna du måste ha skaffat dig kontroll. Rouse har precis som alla andra patentbyråer tystnadsplikt, och kan hjälpa dig på din resa. Välkommen att kontakta oss på mkeijser(at)rouse.com för en konsultation.

Relaterat innehåll

Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?

Hur hindrar vi andra från att stjäla vår affärsidé? Det är en fråga vi får ofta. Det ”enkla” svaret är att det är svårt att skydda en affärsidé. Att frågan uppstår är inte konstigt, i och med att innovation blir mer och mer affärsmodellsdrivet så är frågan aktuell för de flesta företag. Men, med traditionell […]

Protecting trade marks in relations to retail services in China

Registering trade marks in relation to retail services is now a widely accepted practice in most countries – but not in China.  In China, the Trademarks Office (CTMO) accepts applications for registration in relation to retail services only in certain specific and limited cases. There are, however, signs that things are changing. This article describes […]

Problemet med att räkna på IP

Att söka patent är inte billigt, och de flesta inser snabbt att kostnaden för ansökningsprocessen måste vägas mot potentiella inkomster. Frågan är hur man bäst går till väga för att göra det. Om man har lyssnat på oss de senaste åren kan man lätt få intrycket att det handlar om att göra en enkel DCF-modell […]

Har du blivit hemmablind?

Att identifiera och skapa kontroll över sin IP och sin affär blir allt viktigare i en innovationsdriven och hårt konkurrensutsatt värld. Hur vet du att du inte missar att ta tillvara de tillgångar och den kompetens som finns i ditt företag? All IP är en investering för framtiden och uppfattas också som en sådan. Formaliserad […]

Identifiera och slå mynt av dolda tillgångar – innan dina konkurrenter gör det åt dig

I mindre företag finns ofta stora potentiella värden dolda i rutiner, teknik och metoder som medarbetare och ledning tar för givna. Genom att identifiera och formalisera dessa tillgångar kan man ge sig själv bättre möjligheter att dra nytta av sina konkurrensfördelar, skapa sig en större kapitalbas att låna/expandera mot, och möjligtvis utöka sin patentportfölj. Erik […]