Open Source – ett potent verktyg, men många tvekar fortfarande

Den person som först uppfann hjulet blev inte rik, trots att idén var så bra att den blixtsnabbt spreds över hela världen. På många sätt liknar uppfinningen av hjulet ett Open Source-projekt; idén delades och förbättrades till gagn för resten av mänskligheten, men uppfinnaren själv fick aldrig några pengar för det. Mot bakgrund av detta är det inte svårt att förstå att vissa företag tvekar lite inför att bege sig in i Open Source-världen, även om många egentligen borde. Det hela är faktiskt ett enda stort missförstånd.

Open Source, eller ”öppen källkod” på svenska, syftar oftast på datorprogram vars källkod är öppen och gratis för alla att använda, modifiera och sprida vidare. Filosofin att dela med sig av programvara gratis har skapat ett stort community på nätet där miljontals människor bidrar till att utveckla ny programvara tillsammans. För företag finns det enkelt uttryckt två olika sätt att utnyttja Open Source-lösningar. De kan 1) dela med sig av sin kod för att på så sätt nå större spridning, få hjälp av privatpersoner med att hitta buggar eller hitta nya användningsområden, eller 2) implementera redan färdig Open Source-kod i sin egen kod för att slippa uppfinna hjulet igen, och därmed växa sin funktionalitet snabbare. Rätt gjort kan det innebära att man utvecklar en stark kontrollposition. Det som Open Source-lösningar innebär är att kontrollen utövas under de villkor som ställs upp av licensgivaren – inte att man per automatik ger ifrån kontrollen över sin IP! .

Att en del företag trots fördelarna inte använder sig av Open Source-kod eller delar med sig av sin egen kod handlar ofta om en rädsla för att förlora kontrollen och äganderätten till IP som koden används i. Det finns en uppfattning om att programvara som delas under en Open Source-lösning plötsligt blir helt rättslös. I de flesta fall är detta helt fel. Open Source-världen är inte vilda västern; ett företag som förstår Open Source och har en tydlig uppfattning om vilken programvara man äger och hur dess koppling till företagets lönsamhet ser ut kan med fördel kombinera IP och Open Source för att maximera värdet av sin programvara.  Exempelvis kan man som Dropbox har gjort både patentera en uppfinning och ge ut den som Open Source. Den magiska ingrediensen kallas licens.

Open Source-världen är uppbyggd kring en mängd olika typer av licenser Beroende på typen av licens och den specifika licens det gäller regleras frågor om proprietärt ägande, rätt till vidareutveckling, rätt till kommersialisering m.m. olika, Vissa licenser är helt öppna och kräver att man delar med sig av kod till alla de som tar del av licensen och tillåter inget ägande till vidareutvecklingar. Andra licenser möjliggör proprietärt ägande av vidareutvecklingar och kan även ge en mer omfattande förfoganderätt.  Eftersom licenserna skiljer sig åt och ställer olika krav på den som nyttjar licensen handlar Open Source-användning även till stor del om organisation. För att kunna hantera Open Source-material måste man att sammanföra olika affärsfunktioner och anpassa sitt arbete efter syfte. Genom att jurister med kunskap om IP samarbetar med andra professioner kan man etablera en kontrollposition och maximera nyttan samtidigt som man begränsar riskerna. Det handlar framförallt om tre utmaningar:

  1. Att veta vilken kod man bör låna, vilken kod man kan dela (och vilken licens man ska använda) och vilken kod man bör hålla hemlig
  2. Att skilja på egen och annans programvara i sitt bibliotek, och hur man får använda de delar man lånat
  3. Att bygga en organisation som kan hantera ständig förändring

För de som väljer att låna in Open Source-kod är den största utmaningen mängden programvara som finns tillgänglig. Vilken kod är rätt för företaget? Hur utformar man processer som ser till att systemet uppdateras och underhålls kontinuerligt? Hur håller man koll på att man inte använder kod på ett otillbörligt sätt?

För företag som väljer att lägga ut kod för att vinna fördelar krävs det en förmåga att förstå förändringarna som kan komma av det och att kunna implementera dem. Ofta underskattas TCO (total cost of ownership). Det krävs också en grundlig förståelse för licenssystemet och hur det fungerar, i värsta fall kan okunskap leda till att man förlorar rättigheterna till koden.

Genom att utnyttja kraften i Open Source-världen kan man skynda på utveckling, bidra till ökad effektivitet och skapa långsiktig konkurrenskraft. Det krävs dock en grundläggande förståelse för hur licenssystemet fungerar för att kunna behålla kontroll över sina tillgångar. Ett felsteg kan få ödesdigra konsekvenser.

/Matti Lindberg

Tisdagen den 13:e oktober arrangerar vi på Rouse ett webinarium om Open Source och IP. Information och anmälan via bildlänken nedan:

Relaterat innehåll