När är patent viktiga? Förstör inte din affärsplan – för vissa saker finns ett bäst-före-datum!

Som entreprenör eller ledare i ett växande företag har man tusentals saker att tänka på. I fokus ligger försäljning, marknadsföring, finansiering, och produktutveckling. Kort sagt – Allting. Patent och IP-frågor är vanligtvis inte högst på listan, och det är inte nödvändigtvis ett problem, snarare ett tecken på att vid olika tillfällen i ett företags utveckling finns det olika fokus. I begynnelsen handlar det om kassaflöde och överlevnad och på kortsiktiga resultat. Däremot kommer frågan om vilka tillgångar ditt företag har att bli en viktig fråga i det skede du ska söka externt kapital eller påvisa ett värde på din produkt och verksamhet till aktieägare.

Vad är då en tillgång? Generellt kan vi dela in samhället i två grupper när det kommer till IP. De som är för patent och IP, och de som är emot patent och IP. Den traditionella uppfinnaren och alla som sympatiserar med denna, tänk Håkan Lantz, är typiskt sett för patent och IP. Och den typiska open-source programmeraren, eller alla som sympatiserar med denna, tänk Peter Sunde eller Linus Thorvalds, är emot patent och IP. Elon Musk säger att han är mot patent men använder dem till sin fördel på ett mer utstuderat sätt än andra. Oavsett vilken grupp du tillhör så har du som entreprenör och innovatör en relation till patent och IP, och du måste förhålla dig till dessa rättigheter. Vi vet. Ytterligare en sak att lära sig. Det är jobbigt och frustrerande om du inte ser det i det sammanhang inom vilket ditt företag verkar.

Men, vi lägger ideologerna åt sidan för en stund för att fokusera på hur man som entreprenör kan angripa och förhålla sig till IP-frågan. IP är inte svårt, men det är komplext. Sammantaget gör detta att IP kan uppfattas som svårt att hantera och integrera i det löpande arbetet. IP-systemen som är i bruk idag härstammar ifrån 1880-talet, och på den tiden fanns vare sig Lean eller agila arbetsmodeller. Detta är en utmaning, för att uttrycka sig milt, för innovatörer och entreprenörer som vill röra sig fort och testa sig fram till lösningar och erbjudanden.

Sammanhanget är avgörande för hur patent och IP kan användas för att stärka företagets affär. Företag kan, och bör, bestämma sig om man vill använda IP som ett konkurrensmedel, på samma sätt som ett företag kan bestämma om man vill konkurrera på t.ex. pris eller kvalitet. Patent har såväl fördelar som nackdelar, i synnerhet för mindre och nystartade bolag, och kan användas till olika syften. Ett tydligt syfte är att definiera ägande till en teknisk innovation, som i sin tur kan användas som strukturellt kapital för att attrahera investeringar eller skapa samarbeten.

Om man utvecklar och kommersialiserar teknik så finns det ett antal nyckelfrågor som måste ställas och besvaras i relation till IP och patent. Vad måste göras nu, vad kan prioriteras ned och vad kommer vi behöva göra senare? Det finns inget universellt svar på dessa frågor. Men vi på IPQ tänker så här, att om vi fokuserar på att förstå varför och hur IP och patent kan vara betydelsefullt för ett företag, dvs. vilka problem det skulle lösa, så kan vi definitivt reda ut vilka prioriteringar som måste göras och när i tiden saker måste ske.

Nyfiken på att veta mer?

Kontakta michael.kitzler@ipq.se

Relaterat innehåll