Maxa lönsamheten med dolda tillgångar

En vän med näsa för konst får syn på den där gamla ärvda tavlan du hade gömt undan i förrådet. Processen drar igång, och det visar sig att du är ägare till en okänd Picasso. En dold tillgång blir till en minst sagt positiv överraskning. Tänk om ditt företag är fullt av såna dolda tillgångar som väntar på att upptäckas? Vår erfarenhet säger att så är fallet.

Sedan 2004 har vi hjälpt företag att hitta sina dolda tillgångar och få en bredare syn på IP. Vi startade vår verksamhet eftersom vi såg ett behov hos allt fler företag att sätta IP-frågorna i ett sammanhang. Det handlar om att identifiera, skydda och öka tillgångar som kunderna inte ens visste fanns.

Förenklat kan vårt sätt att jobba med IP delas upp i två steg: hitta tillgångarna och ta kontroll över dem.

1.    Hitta tillgångarna

Steg ett handlar om att kartlägga hela företaget för att få koll på alla tillgångar. Tillgångarna visar varför kunderna väljer ditt företag och inte din konkurrent, och vad i ditt företag som är värt att skydda och förstärka. Vår kartläggning och analys fångar in hela kedjan och alla parametrar.

Tillgångar kan till exempel finnas inom kundupplevelser, organisationsutvecklingar, lösningar, plattformar, produktkedjor och segmentering. Alltså inom långt mer än uppfinningar, processer och produkter, det man fastnar vid om man bara pratar om immaterialrätt i klassisk bemärkelse.

 

2.    Ta kontroll över tillgångarna

Först när du har kontroll över dina tillgångar kan de driva verksamheten framåt. Steg två handlar alltså om att ta kontroll, och här gäller det att prioritera.

Vi har arbetat fram processer och modeller för att identifiera konkurrensfördelar och prioritera bland dessa. På så sätt hjälper vi våra kunder att ta kontroll över sina konkurrensfördelar. Patentregistreringar, varumärkesregistreringar, avtal, relationsbyggande och många andra saker kokas samman till det som vi kallar för innovationsjuridik.

Hör av dig till oss om du vill öka ditt företags värde genom att jobba med IP på ett nytt sätt.

Här kan du läsa mer om vad vi gör.

Relaterat innehåll

Varför tillåter ni jurister att sälja till er på löpande räkning? – Några tankar om det svåra i att förändra sig själv.

Expertkunskap är viktig, men sällan så viktig att köparen bortser från de sekundära effekter som uppstår i samband med en tjänsteprestation. Liksom konsumenter bedömer leveransen av ett badrum eller upplevelsen av ett restaurangbesök på flera parametrar värdesätter även köparen av rättsliga tjänster helhetsupplevelsen. Tjänsten konsumeras ju över tid. Faktorer som är av ringa betydelse för […]

Hur skyddar du dina hemligaste och mest värdefulla tillgångar?

Många företag är verksamma på konkurrensutsatta och innovationsintensiva marknader där medarbetare och konsulter rör sig mellan arbetsgivare och uppdrag. Nyckelpersoner som leder eller deltar i framtagandet av känslig information kan gå vidare till andra företag eller arbetar i företag som i framtiden kan bli konkurrenter. Detta borde oroa företag och de allra flesta borde skaffa […]

Företagsledningar måste lyfta blicken – hur kontrollerar du dina konkurrensfördelar?

I den, vid det här laget, mogna världsekonomin söker företag framförallt differentiering av sina erbjudanden genom innovation. Detta har i sin tur lett till en ökande grad av specialisering och renodling av verksamheter. Den globala företagsstorleken i antal anställda kulminerande på 1960-talet. En ökad konkurrensbild har lett till differentiering och specialisering och gör att företag […]