Låt inte snålheten bedra visheten – lönsamma samarbeten är bästa sättet att utnyttja en företagshemlighet

Samarbeten ligger till grund för en stor del av all framgångsrik innovation och en stor del av den mest lönsamma kommersialiseringen av befintlig innovation. Samarbeten är sällan straight-forward – inte ens inom en och samma organisation.  Ytterligare parter gör givetvis inte saken enklare. För att få ut det mesta av samarbetet, minska den egna riskexponeringen och bygga en hållbar och lönsam relation, krävs å ena sidan reglerat samförstånd mellan parterna, och, å andra sidan, en intern medvetenhet om vilka intellektuella tillgångar som finns, hur de exponeras i olika situationer och vad man kan göra för att minska risken för oönskad exponering.

De flesta innovativa företag kännetecknas av att endast en obetydlig del av deras värde utgörs av tillgångar som går att ta på. Deras sanna värde bor i dess organisation, idéer och processer.

Problemet med  nya ideér är att den som först ser potentialen i idéerna sällan har kapaciteten att göra verklighet av den på egen hand. Det ger upphov till ett behov av samarbete. Samarbeten handlar om att ge och att ta och det är viktigt att veta vilken information som ska ges och vilken som ska hållas hemlig.

För att undvika relationer där samarbetet är ett svepskäl för motparten att komma åt det egna företagets abstrakta värden krävs heltäckande lösningar såväl inom företaget som utåt. Det krävs en intern förståelse för vilka värden som finns i företaget och vad som krävs både på organisations- och individnivå för att dessa inte ska exponeras i onödan. Det krävs också en ömsesidig förståelse mellan samarbetspartners för vad samarbetet går ut på, tydliga regler för vem som har rätt till vilka rättigheter och en incitamentsstruktur konstruerad för att gynna båda parter när de agerar för samarbetets och samarbetspartnerns bästa.

Varje samarbete innebär en risk men det är fullt möjligt att minimera dessa risker samtidigt som man utvecklar ett samarbete där parterna vet var de har varandra och inser att de har mest att vinna på ömsesidig respekt för varandras intellektuella tillgångar. Detta gäller oavsett om det handlar om ny teknologi eller affärsidéer.

Vill du veta mer om hur ni kan hindra andra från att stjäla era affärshemligheter? Den 1/9 håller Rouse Stockholm ett webinarium med temat ”Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?”. Anmälan sker via bildlänken nedan.

Relaterat innehåll

Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?

Hur hindrar vi andra från att stjäla vår affärsidé? Det är en fråga vi får ofta. Det ”enkla” svaret är att det är svårt att skydda en affärsidé. Att frågan uppstår är inte konstigt, i och med att innovation blir mer och mer affärsmodellsdrivet så är frågan aktuell för de flesta företag. Men, med traditionell […]

Protecting trade marks in relations to retail services in China

Registering trade marks in relation to retail services is now a widely accepted practice in most countries – but not in China.  In China, the Trademarks Office (CTMO) accepts applications for registration in relation to retail services only in certain specific and limited cases. There are, however, signs that things are changing. This article describes […]

Designskydd i affärsrelationer

Små innovativa företag med stora immaterialrättsliga tillgångar upplever sig ofta inte ha råd med patent. Vi har tidigare prata om designskyddet som IP-världens Schweizerkniv, men i vårt kommande webinarium kommer vi att prata mer om hur designskyddets speciella utformning innebär skillnader för hur man bör använda sig av det i relationsbaserade skyddsformer för IP. Välkomna […]

Erik Oskarsson tar över som ny VD för Rouse Sweden!

Det är nu två år sedan förvärvet av IPQ och den efterföljande etableringen av varumärket Rouse Sweden på den svenska marknaden vilket ni som kunder, och självklart våra konsulter, bidragit till i allra högsta grad. Integrationen mellan Rouse och IPQ har gått över förväntan och verksamheten är stabil.  Tiden är därför mogen för ännu en […]

DEBATTARTIKEL: Driv klimatvänlig innovation och tillväxt via patentsystemet

Förslaget i denna debattartikel går ut på att revidera dagens patentsystem genom att tillföra ökade gröna incitament för uppfinnare och näringsliv. Initiativet syftar till att påskynda och driva klimatvänlig innovation och tillväxt. Klimatfrågan har kommit att betraktas som vår tids stora ödesfråga av allt fler vilket är positivt, men samtidigt är det lätt att drabbas […]