Låt inte visheten bedra snålheten – lönsamma samarbeten är bästa sättet att utnyttja en företagshemlighet

Samarbeten är grunden för en stor del av all framgångsrik innovation och en stor del av den mest lönsamma kommersialiseringen av befintlig innovation. Samarbeten är sällan straight-forward – ens inom en och samma organisation och ytterligare parter gör inte saken enklare. För att få ut det mesta av samarbetet, minska den egna riskexponeringen och bygga en hållbar och lönsam relation krävs å ena sidan reglerat samförstånd mellan parterna, och, å andra sidan, en intern medvetenhet om vilka intellektuella tillgångar som finns,hur de exponeras i olika situationer och vad man kan göra för att minska risken för oönskad exponering.

Det kännetecknar alla innovativa företag att endast en obetydlig del av deras värde utgörs av tillgångar som går att ta på. Det som kännetecknar dem är att deras sanna värde bor i dess organisation och i dennas kunskap, idéer och processer.

Problemet med att hitta användningsområden för nya ideér är att den som först ser potentialen sällan har kapaciteten att göra verklighet av den på egen hand. Det ger upphov till ett behov av samarbete. Ett samarbete handlar om att ge och att ta och det är viktigt att veta vilken information som ska ges och vilken som ska hållas hemlig.

För att undvika relationer där samarbetet är ett svepskäl för motparten att komma åt det egna företagets abstrakta värden krävs heltäckande lösningar såväl inom företaget som utåt. Det krävs en intern förståelse för vilka värden som finns i företaget och vad som krävs både på organisations- och individnivå för att dessa inte ska exponeras i onödan. Det krävs också en ömsesidig förståelse mellan samarbetspartners för vad samarbetet går ut på, tydliga regler för vem som har rätt till vilka rättigheter och en incitamentsstruktur konstruerad för att gynna båda parter när de agerar för samarbetets och samarbetspartnerns bästa.

Varje samarbete innebär en risk men det är fullt möjligt att minimera dessa risker samtidigt som man utvecklar ett samarbete där parterna vet var de har varandra och inser att de har mest att vinna på ömsesidig respekt för varandras intellektuella tillgångar.

Den 12/11, samlar IPQ ett antal företag för att diskutera dessa frågor, så om du eller ditt företag vill vara med kan ni anmäla er till vårt seminarium via bildlänken nedan.

Relaterat innehåll