”Last-mover advantage” – en affärsmässig realitet utan IP-kontroll

Fintech-bolag (”Financial Technology”) håller på att förändra världen med nya, innovativa affärsmodeller. Det finns en uppfattning att Fintech-bolagens stora konkurrensfördelar, unika kombinationer av modern teknik och affärsmodeller, är svåra att skydda med traditionell IP. Att företagen på den grunden avstår från att skapa kontroll med IP gör att framgångskoncept blir relativt lätta att kopiera för konkurrenter och redan etablerade spelare. För många företag är hela tillvaron därför en kamp mot klockan.

Vad har de för möjligheter att skydda sig, och hur kan man använda sig av patent för att skydda en affärsmodell?

Fintech är hett. Enligt Accenture investerades drygt 53 miljarder dollar i Fintech-startups bara 2019, och trenden pekar uppåt enligt de flesta bedömare. Fördelarna med digitala finansiella tjänster är många, vilket märks speciellt i en tid när de flesta vill undvika fysisk kontakt.

Trots detta är inte allt en dans på rosor. En fråga som blivit allt viktigare för många fintech-bolag är hur de kan etablera kontroll och ett skydd för de immateriella tillgångar som deras konkurrensfördelar bygger på, för att undvika att bli utkonkurrerade av kassastinna ”fast followers”.

Det finns många sätt att etablera kontroll över immateriella tillgångar, men beroende på tillgångarnas natur kan man ha bättre eller sämre förutsättningar. Affärsmodeller kan exempelvis som bekant inte skyddas direkt med traditionella IP-rättsliga verktyg, men kan hemlighållas eller kontrolleras med andra civilrättsliga medel. Detta är problematiskt i en bransch där många företags konkurrensfördelar huvudsakligen ligger i deras (mer eller mindre) unika affärsmodell.

Teknologi som stöder affärsmodeller kan dock i regel patenteras förutsatt att man tillför någon ny lösning, vilket Fintech-bolag ofta kan utnyttja. Genom att söka patent för den teknik som ligger till grund för ett effektivt utnyttjande av en affärsmodell kan  företagen skydda både den underliggande tekniken och affärsmodellen. Kanske är det på grund av detta som praxis för patentering i Fintech-sektorn under årens lopp varierat. Historiskt sett har myndigheterna varit skeptiska till patent som avser eller ligger nära affärsmodell och finansiell teknik, också delvis på grund av svårigheten i att definiera vad som är en ”uppfinning av teknisk karaktär” och vad som inte är det.

Det är alltså möjligt att använda sig av patent, även om det kan kräva lite kreativitet. För att erhålla patent måste man identifiera underliggande teknik bakom affärsmodellen och sortera in den under ett redan känt teknikområde för att etablera dess tekniska karaktär. Sedan söker man patent för en tekniklösning grundligt beskriven i vertikaler från konceptet i dess renaste form till den maskinnära lösningen. I praktiken handlar det om att definiera vad som är uppfinningen och vad som inte är det på rätt sätt.

Genom att på ett taktiskt sätt söka patent för viktiga delteknologier kan man alltså som fintech-företag i praktiken skaffa sig ensamrätt över en viss affärsmodell, även om affärsmodellen i sig inte är skyddad.

Har du ett Fintech-bolag och vill veta mer om hur det går till i praktiken? Välkommen till Rouse-webinariet ”Fintech, patentering och kontroll” den 20:e oktober. Anmälan sker via bildlänken nedan.

Relaterat innehåll

Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?

Hur hindrar vi andra från att stjäla vår affärsidé? Det är en fråga vi får ofta. Det ”enkla” svaret är att det är svårt att skydda en affärsidé. Att frågan uppstår är inte konstigt, i och med att innovation blir mer och mer affärsmodellsdrivet så är frågan aktuell för de flesta företag. Men, med traditionell […]

Protecting trade marks in relations to retail services in China

Registering trade marks in relation to retail services is now a widely accepted practice in most countries – but not in China.  In China, the Trademarks Office (CTMO) accepts applications for registration in relation to retail services only in certain specific and limited cases. There are, however, signs that things are changing. This article describes […]

När upphovsrätt och företagshemligheter möts

Hanteringen av hemlig och känslig information blir alltmer svåröverskådlig i takt med att samhället blir digitaliserat till en allt högre grad. Att låsa in hemligheter i ett kassaskåp är inte en effektiv åtgärd i ett landskap där data och annat innehåll delas i molnet och förvaras på servrar som man inte själv har kontroll över. […]

Designskydd i affärsrelationer

Små innovativa företag med stora immaterialrättsliga tillgångar upplever sig ofta inte ha råd med patent. Vi har tidigare prata om designskyddet som IP-världens Schweizerkniv, men i vårt kommande webinarium kommer vi att prata mer om hur designskyddets speciella utformning innebär skillnader för hur man bör använda sig av det i relationsbaserade skyddsformer för IP. Välkomna […]

Erik Oskarsson tar över som ny VD för Rouse Sweden!

Det är nu två år sedan förvärvet av IPQ och den efterföljande etableringen av varumärket Rouse Sweden på den svenska marknaden vilket ni som kunder, och självklart våra konsulter, bidragit till i allra högsta grad. Integrationen mellan Rouse och IPQ har gått över förväntan och verksamheten är stabil.  Tiden är därför mogen för ännu en […]