Kill your darlings – hur du sparar pengar på dina patent

Mycket få patenterade uppfinningar betalar för sig själva under deras livstid. Trots det spenderar många företag stora summor pengar på att behålla och underhålla sina patentportföljer år efter år. Dessa patentportföljer äter upp resurser som i många fall skulle göra större nytta någon annanstans, speciellt i kristider. Ingen vill bli lurad av en patentbyrå, men statistiken talar sitt tydliga språk. Många företag har därför mycket att vinna på att se över sin portfölj, och kanske beskära den. Detta och mycket mer får du lära dig om på Rouse-webinariet ”Kill your darlings – hur du sparar pengar på dina patent” den 20:e augusti.

Patent är populära, men de kostar mycket pengar. Kostnaden för att ansöka om och upprätthålla ett patent varierar, men kan under uppfinningens livstid mycket väl vara uppemot en miljon kronor. Detta är inte nödvändigtvis ett problem i sig, men en kostnad av den storleksordningen bör tåla en granskning.

Frågan är i vilka fall det är viktigt att ha ett patent, och i vilka fall det inte är det. Det finns flera giltiga skäl, som att möjliggöra licensiering av uppfinningen eller hindra ev. konkurrenter för att använda den. Ett patent är också ett kommunikativt verktyg; det är ett bevis på att idén är unik och att någon tycker den är värd att skydda. Patent kan vara viktiga strategiska tillgångar för de företag som har dem. Patent bör dock inte (läs: kan inte) jämföras med fysiska tillgångar. Ett patent ger dig exklusiv rätt till en viss uppfinning under en begränsad tid, men ett patent skyddar inte dig från intrång. Patentet köper dig bara möjligheten att gå till domstol i de fall du upplever att ett intrång har skett. Är du inte beredd att försvara ditt patent i rätten kan patentet i praktiken vara värdelöst.

Fördelarna med patentet måste noga vägas mot kostnaderna. Patentsystemets struktur, med ökande kostnader för upprätthållande av patent ju äldre patentet är, gör att denna värdering måste ske kontinuerligt. Alla patent och patentansökningar i ett företags portfölj måste periodiskt gås igenom och utvärderas enligt förbestämda kriterier, för att undvika nostalgikalkyler och ge en rättvisande bild. Dessutom finns det ofta ett behov att för ledning, produktägare och andra intressenter på ett enkelt sätt visualisera hur man aktivt arbetar med patentportföljen och de förändringar som sker.

Vid utvärdering av patent är det viktigt med tvärfunktionell kompetens och att de som utvärderar patenten har en välfungerande process och modell för detta. Experterna har inte alltid svaret; patentjurister har inte kompetensen att avgöra om din uppfinning är kommersiellt gångbar eller ej. Deras inställning är ofta att en uppfinning som kan patenteras också bör patenteras. De har dessutom ingen anledning att rekommendera en nedläggning av ett redan existerande patent som de hanterar; det vore ju bad business. Det finns därför all anledning att använda sig av en tredje part för att värdera sin portfölj.

De patent som inte är lönsamma bör man släppa taget om, även om det är en ”darling”. På det sättet kan man frigöra medel som kan användas för att ta fram nya rättigheter och stärka portföljen, eller för andra syften. Vi på Rouse har en lång erfarenhet av att hjälpa företag att spara pengar genom att optimera deras patentportföljer. Vi agerar som en oberoende granskningsinstans, värderar dina patent enligt beprövade kriterier, och erbjuder fastprismodeller för värderingar av patentporföljer I vår erfarenhet betalar ofta dessa projekt för sig själva inom ett år.

Vill du veta mer? Välkommen till ”Kill your darlings – spara pengar på dina patent” den 20:e augusti. Anmälan sker via länken nedan!

Relaterat innehåll

Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?

Hur hindrar vi andra från att stjäla vår affärsidé? Det är en fråga vi får ofta. Det ”enkla” svaret är att det är svårt att skydda en affärsidé. Att frågan uppstår är inte konstigt, i och med att innovation blir mer och mer affärsmodellsdrivet så är frågan aktuell för de flesta företag. Men, med traditionell […]

Protecting trade marks in relations to retail services in China

Registering trade marks in relation to retail services is now a widely accepted practice in most countries – but not in China.  In China, the Trademarks Office (CTMO) accepts applications for registration in relation to retail services only in certain specific and limited cases. There are, however, signs that things are changing. This article describes […]

Designskydd i affärsrelationer

Små innovativa företag med stora immaterialrättsliga tillgångar upplever sig ofta inte ha råd med patent. Vi har tidigare prata om designskyddet som IP-världens Schweizerkniv, men i vårt kommande webinarium kommer vi att prata mer om hur designskyddets speciella utformning innebär skillnader för hur man bör använda sig av det i relationsbaserade skyddsformer för IP. Välkomna […]

Erik Oskarsson tar över som ny VD för Rouse Sweden!

Det är nu två år sedan förvärvet av IPQ och den efterföljande etableringen av varumärket Rouse Sweden på den svenska marknaden vilket ni som kunder, och självklart våra konsulter, bidragit till i allra högsta grad. Integrationen mellan Rouse och IPQ har gått över förväntan och verksamheten är stabil.  Tiden är därför mogen för ännu en […]

DEBATTARTIKEL: Driv klimatvänlig innovation och tillväxt via patentsystemet

Förslaget i denna debattartikel går ut på att revidera dagens patentsystem genom att tillföra ökade gröna incitament för uppfinnare och näringsliv. Initiativet syftar till att påskynda och driva klimatvänlig innovation och tillväxt. Klimatfrågan har kommit att betraktas som vår tids stora ödesfråga av allt fler vilket är positivt, men samtidigt är det lätt att drabbas […]