Kan man söka patent trots att man inte har råd?

Ett patent kan vara en viktig konkurrensfördel, speciellt i teknik- och innovationsintensiva branscher. Att skaffa sig patent är dock dyrt, och många patentansökningar fullföljs aldrig. Genom att förstå hur systemet fungerar, vilka tidpunkter som är kritiska och när kostnader uppstår kan man utnyttja patentsystemet på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt. Detta och mycket mer får du lära dig om på Rouse webinarium ”Kan man söka patent trots att man inte har råd?” den 15:e september.

Det finns fler än ett sätt att söka patent på, och många olika anledningar för att göra det. Patentsystemet kan användas för olika syften och för att uppnå olika effekter. Ett patent kan hindra dina konkurrenter från att använda din uppfinning, men det kan också vara ett kommunikativt verktyg; genom att skaffa ett patent kan man visa att någon tror på idén och tycker den är värd att skydda. Patent är dock dyra, och många mindre företag tror sig därför inte ha råd att ansöka om patent för deras uppfinningar. I många fall har de faktiskt fel.

Patent är dyra, men de behöver inte vara jättedyra. Det är viktigt att på förhand ha gjort upp en plan, så att man gör rätt strategiska, taktiska och operativa insatser vid varje given tidpunkt i processen. Det är exempelvis möjligt att begränsa de initiala kostnaderna för patent genom att till en början bara skicka in en enklare ansökan. På detta sätt köper man sig tid för att bekosta en mer genomarbetad (och betydligt dyrare) patentansökan.

Denna andra, mer utförliga, patentansökan måste inkomma senast ett år efter att den första ansökan har skickats in. På så vis blir detta ett lackmus-test för bolaget; lyckas man finansiera sin patentansökan bör man gå vidare. I annat fall finns alltid möjligheten att dra tillbaka sin ansökan innan den publiceras för att på så sätt åtminstone hålla uppfinningen hemlig.

Att veta hur man kan utnyttja patentsystemet på rätt sätt är viktigt för alla företag, men särskilt viktigt för innovativa startups och mindre tech-bolag som tidigt behöver ett ändamålsenligt skydd och kontroll över sin innovation. Hur väger man patentkostnader i förhållande till försäljning, produktion eller marknadsföring?Genom att göra rätt val kan man faktiskt söka patent trots att man inte har råd.

Vill du veta mer? Välkommen till webinariet ”Kan man söka pengar trots att man inte har råd?” den 15/9. Anmälan sker via länken nedan!

Relaterat innehåll

Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?

Hur hindrar vi andra från att stjäla vår affärsidé? Det är en fråga vi får ofta. Det ”enkla” svaret är att det är svårt att skydda en affärsidé. Att frågan uppstår är inte konstigt, i och med att innovation blir mer och mer affärsmodellsdrivet så är frågan aktuell för de flesta företag. Men, med traditionell […]

Protecting trade marks in relations to retail services in China

Registering trade marks in relation to retail services is now a widely accepted practice in most countries – but not in China.  In China, the Trademarks Office (CTMO) accepts applications for registration in relation to retail services only in certain specific and limited cases. There are, however, signs that things are changing. This article describes […]

Designskydd i affärsrelationer

Små innovativa företag med stora immaterialrättsliga tillgångar upplever sig ofta inte ha råd med patent. Vi har tidigare prata om designskyddet som IP-världens Schweizerkniv, men i vårt kommande webinarium kommer vi att prata mer om hur designskyddets speciella utformning innebär skillnader för hur man bör använda sig av det i relationsbaserade skyddsformer för IP. Välkomna […]

Erik Oskarsson tar över som ny VD för Rouse Sweden!

Det är nu två år sedan förvärvet av IPQ och den efterföljande etableringen av varumärket Rouse Sweden på den svenska marknaden vilket ni som kunder, och självklart våra konsulter, bidragit till i allra högsta grad. Integrationen mellan Rouse och IPQ har gått över förväntan och verksamheten är stabil.  Tiden är därför mogen för ännu en […]

DEBATTARTIKEL: Driv klimatvänlig innovation och tillväxt via patentsystemet

Förslaget i denna debattartikel går ut på att revidera dagens patentsystem genom att tillföra ökade gröna incitament för uppfinnare och näringsliv. Initiativet syftar till att påskynda och driva klimatvänlig innovation och tillväxt. Klimatfrågan har kommit att betraktas som vår tids stora ödesfråga av allt fler vilket är positivt, men samtidigt är det lätt att drabbas […]