Pressmeddelande 2019-07-15

 

Internationell specialist på immateriella rättigheter förstärker med svenskt förvärv

 

Den internationella IP-byrån Rouse, ledande inom området immateriella rättigheter, meddelar idag att de förvärvar den svenska innovationsjuridiska byrån, IPQ. Rouse har en lång historia som framstående IP-specialist på tillväxtmarknader, inte minst i Kina, Sydostasien och Mellanöstern. Förvärvet av IPQ är det första som genomförs i Europa.

 

Den internationella IP-byrån Rouse med säte i England har en stark internationell närvaro. Inte minst i Asien där Rouse i mer än trettio år etablerat kontor i Kina och övriga Sydostasien. Här stöttar Rouse många internationella företag som är verksamma i Asien, bland dem Bayer, New Balance och Universal Studios med skydd av rättigheter för varumärken, produkter och tjänster.

 

De senaste tio åren har Rouses rådgivning blivit allt viktigare för stora asiatiska kunder såsom Beijing Mobike Technology. Det är mot den bakgrunden man ska se Rouse förvärv av den svenska innovationsjuridiska specialistbyrån IPQ. Därmed får även IPQs kunder tillgång till support och IP-service av högsta kvalitet i Asien.

 

Genom förvärvet kommer Rouse att kunna erbjuda lösningar för sektorer som riskerar att drabbas hårt när modern teknik utmanar etablerade affärsmodeller. Därmed kan Rouse befästa sin position som ledande leverantör av global kommersiell IP-strategi och rådgivningstjänster. 

 

IPQs verksamhet med 17 konsulter i Stockholm kommer att drivas under namnet Rouse AB. Delägarna Thomas Randes, Michael Kitzler och Erik Oskarsson kommer att bli Rouse Principals vilket är likvärdigt med Rouse befintliga partners.

 

Tillför specialistkompetens

Utöver uppdrag för högprofilerade varumärken som H&M, Epiroc, Episurf och Flir arbetar IPQ även med ett stort antal snabbväxande företag, som har det gemensamt att de upplever hur de etablerade affärsmodellerna utmanas av banbrytande teknik såsom digitalisering, AI och IoT. Detta specifikt kring öppna och stängda teknologier.

 

Med den specialistkompetens som tillförs genom IPQ kommer nu Rouse att kunna erbjuda dessa, liksom övriga befintliga och nya kunder, innovativa IP-konsulttjänster via företagets nätverk av kontor i 14 länder.

 

Etablerat samarbete

Rouse och IPQ har redan ett upparbetat och framgångsrikt samarbete. De två företagen har genomfört gemensamma projekt med fokus på IP-konsulttjänster och med Rouses varumärkes-, patent- och juridiska tjänster.

 

– Förvärvet är ett spännande och naturligt nästa steg i Rouse fortsatta tillväxt. IPQ har väletablerade specialistkunskaper som hjälper företag att maximera utnyttjandet och hanteringen av sin IP, säger Luke Minford, VD, Rouse.

 

– Det finns enorma möjligheter för oss att erbjuda den kompetensen till vår globala kundbas, inte minst i Kina och andra tillväxtmarknader där det finns en ökande efterfrågan på IP-konsulttjänster från de inhemska kunderna.

 

Värde i vila

Luke Minford konstaterar att klienter på dessa marknader söker nya vägar för tillväxt och menar att de i allt högre grad kommer att förstå hur intelligent IP-strategi kan låsa upp det oanvända värdet som ligger vilande i ett företag.

 

– Här kommer IPQ att med sin specialistkompetens att vara avgörande för att ytterligare stärka Rouses förmåga att hjälpa kunderna på den resan, säger han.

– Vi är glada över att nu vara en del av Rouse, säger Thomas Randes, vd, IPQ. Utöver vår kulturella och kommersiella kompatibilitet delar vi en grundläggande vision av den roll som IP kan och bör spela för att hjälpa våra kunder att uppnå ny tillväxt, inte minst inom sektorer där etablerat tänkande störs radikalt av ny teknik. Sverige är för litet för många av våra svenska kunder. Vi måste bättre kunna hjälpa dem där världen växer.

 

Förvärvet följer på tre års stark organisk tillväxt och ökad lönsamhet för Rouse. Företaget har också nyligen tagit en strategisk andel i Inngot. Det är en innovativ webbaserad plattform som specialiserat sig på identifiering och värdering av immateriella tillgångar, genom vilket Rouse UAE Dubai/Förenade Arabemiraten redan har lanserat ett nytt online-verktyg riktat till små och medelstora företag i regionen. Inngot möjliggör att hitta och värdera dolda tillgångar.

 

För mer information och intervjuer med Luke Minford och Thomas Randes kontakta:

Alex Spurgeon, alexanders@infiniteglobal.com

Tel: +44 20 7269 1441

Hannah Simpson, hannahs@infiniteglobal.com

Tel: +44 20 7269 1430.

 

Om Rouse

Rouse är allmänt känd som en av de ledande globala IP-konsulterna, i ett nära integrerat nätverk, med mer än 600 personer som arbetar på 17 kontor i 14 länder. Vi erbjuder IP-tjänster, från portföljförvaltning, tvister och enforcement till strategi, rådgivning och kommersialisering. Vi har en djup förståelse för alla jurisdiktioner runt om i världen och ett starkt fokus på mer utmanande marknader som Afrika, Asien, Mellanöstern och Ryssland. Viktigast är att vi är passionerat engagerade inom IP och tycker om att arbeta med kunder som delar den passionen. Rouse representerar och verkar för ungefär en tredjedel av bolagen inom Brandirectory’s Global 500 Brands 2017 och 50 procent av Interbrands Best Global Brands 2013.

Företaget beskrivs i World Trademark Review 2015 som en ”specialiserad global IP-konsult som tillhandahåller en komplett serie tjänster till en rad prestigefyllda varumärkesägare.” Rouse har blivit uppmärksammad för sitt ”kunskapsledarskap i den globala IP-communityn” som gör det möjligt för företaget att ”leverera spännande, aktuell vägledning om problem med varumärkesskydd och enforcement.” De senaste utmärkelserna omfattar bland annat Asia-Pacific Firm of the Year, China Foreign Law Firm of the Year and Africa – Firm to Watch vid Managing Intellectual Property Global Awards 2017.

 

Om IPQ

IPQ är Sveriges ledande nischleverantör av IP-tjänster, och erbjuder omfattande IP-konsulttjänster samt juridiska, varumärkes- och patentportföljtjänster. IPQs team av affärsjurister, patentrådgivare och affärsutvecklingskonsulter grundades 2004 och är specialiserade på att hjälpa kunder i start-ups till multinationella företag att skydda och stärka värdet av sina tillgångar.