Influencer marketing – har du koll på vad lagen säger?

Marknadsföring via influencers öppnar upp för helt nya sätt för företag och organisationer att synas och nå ut till sin målgrupp. En optimal lösning, enligt somliga. En snårskog av valmöjligheter med alltför många osäkra inslag, enligt andra. Det finns sätt att behålla kontrollen över sin marknadsföring även inom ramen för influencer marketing, utan att ta onödiga risker. Vi levererar senaste praxis i en ständigt föränderlig värld.  

 

En mängd svenska företag har under de senaste åren anslutit sig till den ständigt växande trenden att sköta en del av sin marknadsföring via sociala medier och influencers. I en allt mer konkurrensutsatt värld, där konsumenterna har tillgång till i princip världens alla varor och tjänster på bara ett klicks avstånd, måste företagen hitta nya sätt att synas och nå fram till sina respektive målgrupper. Genom ett samarbete med en för allmänheten välkänd person kan man nå en bred massa med sitt budskap och sitt varumärke och förhoppningsvis öka sin försäljning. Genom att knyta ett antal mikroinfluencers till sig kan man å andra sidan nå ut till färre, men mer specifikt utvalda målgrupper, som i slutändan är just de individer som kommer att klicka hem en beställning.

 

De företag som redan upptäckt och anpassat sig till att använda influencers som marknadsföringskanal, har hittat ett nytt och ofta framgångsrikt sätt att nå fram till sin mest köpvilliga målgrupp. Men dessa företag har också förflyttat en del av ansvaret för hur företaget framställs och uppfattas till de individer man anlitat i egenskap av influencers. Ofta är dessa influencers unga och utan tidigare erfarenhet av marknadsföring. Ofta vet dessa individer inte själva hur regelverket ser ut för marknadsföring via sociala medier.

 

Hur hanterar ditt företag marknadsföringen genom sociala medier? Skickar ni ut gåvor till influencers utan avtalat samarbete? Vet ni vad som gäller redovisningsmässigt och skattemässigt vid sådana samarbeten? Har ni någon strategi för vilka influencers samarbetar ni med; celebreties, makroinfluencers, microinfluencers? Och har ni rutiner för hur ni kontrollerar att deras inlägg i samarbete med ert företag uppnår de internationellt gemensamma reglerna för reklamidentifiering? Och framför allt: har ni koll på hur långtgående ert ansvar vid bristande reklamidentifiering är? Var slutar influencerns ansvar och vart tar ert ansvar vid?

 

Marknadsföring via influencers bör hanteras som vilken annan typ av marknadsföring som helst. Det är därför av stor vikt att du som företagare har insyn i utformningen av de inlägg på sociala medier som ska marknadsföra ditt företag. En influencer kan ha en helt annan uppfattning än du av var gränsen mellan positiv och negativ uppmärksamhet går och vilka konsekvenser det egna agerandet kan få för de företag man representerar.

 

Men det finns sätt att behålla kontrollen över sin marknadsföring även inom ramen för influencer marketing, för att kunna öka sin försäljning utan att ta onödiga risker. Om man ser till att skapa sig tydliga rutiner för marknadsföring via influencers och på förhand reglera sina samarbeten med influencers så att man behåller viss insyn och medbestämmanderätt över marknadsföringen, så kan man behålla kontrollen över sin marknadsföring och över sitt ansvar.

 

Relaterat innehåll