Immaterialrätt – ta kontroll över dina tillgångar

Du låser dörren om dig när du går från kontoret och skyddar dina materiella ägodelar. Men skyddar du dina immateriella tillgångar – det som inte går att ta på? Om inte är det hög tid att börja med det. Enligt Patent- och registreringsverket (PRV) ligger 80 procent av ett företags värde i de immateriella tillgångarna.

Det juridiska området immaterialrätt samlar ihop de lagar som reglerar som rör immateriella tillgångar. Det handlar om skydd av allt från arbetsprocesser till musikstycken. Här går vi igenom grunderna.

Vad är immateriella tillgångar?

Immateriella tillgångar är det i ditt företag som inte går att ta på. Affärsmodeller, processer, arbetsmetoder, företagsnamn, logotyper, produkter och tjänster, design, datorprogram och en hel del annat.

Immaterialrätten för utvecklingen framåt

Det ska löna sig att våga tänka nytt och stort. Det är själva grundidén bakom immaterialrätten. Systemet fungerar som ett avtal mellan dig och samhället. Du får ensamrätt på det du skyddar och kan tjäna dina pengar, samtidigt som det offentliggörs så att samhället kan ta del av det. Lagarna finns helt enkelt till för att främja, skydda och inspirera till utveckling och innovation i samhället.

Fyra immateriella rättigheter

För ta kontroll över dina immateriella tillgångar behöver du känna till de fyra olika områdena som immaterialrätten består av:

Patent skyddar en uppfinning – en teknisk lösning på ett problem. Ett patent gäller i max 20 år, och det är PRV som ger patent. Här kan du läsa mer.

Varumärkesskydd skyddar ett varumärke och sånt som kännetecknar varumärket. Det kan till exempel bestå av ord, bokstäver, namn, slogans och siffror. För att få varumärkesskydd behöver du ansöka om det till PRV. Skyddet gäller i tio år i taget. Här kan du läsa mer.

Designskydd skyddar produkters utseende och form. Skyddet täcker bara själva designen, funktionen och idén får däremot skyddas av patent. Du ansöker om designskydd hos PRV. Skyddet gäller i fem år och kan förlängas till max 25 år. 

Upphovsrätt skyddar konstnärliga verk som till exempel musik, litteratur, film och datorprogram. I Sverige får nya verk automatiskt skydd av upphovsrätten, om de är tillräckligt unika. Skyddet gäller i 70 år efter upphovspersonens död.

Immaterialrätt för innovatörer

Har du koll på dina immateriella tillgångar och spelar korten rätt finns mycket att vinna. Du kan till exempel bli attraktivare för eventuella investerare och partners, avskräcka konkurrenter och skynda på den egna utvecklingen.

Vi är en byrå som jobbar med ett bredare perspektiv än det som immaterialrätten erbjuder. En IPR-strategi bör innehålla mer än de immateriella rättigheterna. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med att skapa värde.

Hör av dig om du vill öka företagets värde genom att få kontroll över dina immateriella tillgångar.

Relaterat innehåll