Identifiera och slå mynt av dolda tillgångar – innan dina konkurrenter gör det åt dig

I mindre företag finns ofta stora potentiella värden dolda i rutiner, teknik och metoder som medarbetare och ledning tar för givna. Genom att identifiera och formalisera dessa tillgångar kan man ge sig själv bättre möjligheter att dra nytta av sina konkurrensfördelar, skapa sig en större kapitalbas att låna/expandera mot, och möjligtvis utöka sin patentportfölj. Erik Johanneson och Erik Oskarsson på Rouse har lång erfarenhet av att hjälpa företag med just detta, och i mars kommer de i två kostnadsfria webinarier berätta mer om det de kallar ” Patent Identification Workshops” och som de regelbundet håller med olika företag.

Affärsmodeller består alltid av en kombination av rutiner, teknik och metoder som på ett eller annat sätt skapar värde. Eftersom samspelet mellan de olika komponenterna kan vara komplicerat så är det ofta svårt att identifiera exakt var värdet skapas. För de som lyckas isolera sina värdeskapare kan det dock vara extremt värdefullt, eftersom det innebär att man kan ta kontroll över den värdeskapande processen. I identifikationen uppstår äganderätt, och det som ibland kallas för ”dead capital” blir levande.

Genom att formalisera de tillgångar man förfogar över skapar man bättre förutsättningar för den egna tillväxten. Plötsligt kan man uppvärdera företaget för bättre lånevillkor, eller visa upp ett patent för eventuella investerare. Det ger också möjlighet till bättre resursfördelning internt, eftersom man då kan ställa olika tillgångar mot varandra enligt deras styrkor, svagheter och potential. Två löst definierade tekniska idéer kan exempelvis vara mycket svåra att jämföra; två patent kan däremot värderas, ställas som säkerhet vid lån eller säljas. Genom att man tidigt etablerar kontroll kan man sova bättre om nätterna.

”Att inte alla företag gör den här typen av kartläggningar”, säger Erik Johanneson, ”handlar ofta om en upplevd brist på tid. Men resultaten av en tre timmars workshop kan vara häpnadsväckande”. För företag som redan har en väldefinierad IP-strategi kan en målinriktad insats mot IP-identifiering leda till att man hittar nya tillgångar, eller till en insikt om att de tillgångar man redan har koll på har ett bristfälligt skydd. Genom att bryta ner en affärsmodell i teknikträd och identifiera mer specifika värdeskapande punkter kan man höja precisionen i den IP man redan investerat i.

För företag utan en etablerad IP-strategi kan nyttan vara ännu större. ”När vi har workshops med nya företag”, säger Erik Oskarsson, ”hjälper vi dem att bryta ner deras affärsmodell i teknikträd. Ofta kan vi identifiera patenterbar teknik, men även när så inte i fallet får kunderna en bättre överblick över deras teknik. Då kan de ta mer informerade beslut när det kommer till att etablera en effektiv och långsiktig IP-strategi”.

Den 16:e och den 30:e mars kommer Erik Johannesson och Erik Oskarsson tillsammans hålla i två webinarier där de går igenom processen för ”IP Identification Workshops”.

  • Webinariet den 16:e mars riktar sig mest till mindre företag som vill lära sig mer om hur man kan identifiera och formalisera immateriella inom företaget, med syftet att skapa en gedigen kapitalbas att växa mot. Erik och Erik kommer även att diskutera grundläggande IP-strategi och vad som krävs för att bygga långsiktiga tillgångsportföljer. 
  • Webinariet den 30:e mars kommer att handla om hela processen med IP-hantering i mer allmänna termer, och riktar sig huvudsakligen mot större företag med redan etablerad IP. Fokus kommer att ligga på ”proaktivitet” i IP-hanteringen, det vill säga hur man kan systematisera arbetet med att identifiera, strukturera och skapa IP på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Missa inte!

Anmälan är kostnadsfri. Antalet platser är begränsade så anmäl dig och din kollega redan idag.

Relaterat innehåll

Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?

Hur hindrar vi andra från att stjäla vår affärsidé? Det är en fråga vi får ofta. Det ”enkla” svaret är att det är svårt att skydda en affärsidé. Att frågan uppstår är inte konstigt, i och med att innovation blir mer och mer affärsmodellsdrivet så är frågan aktuell för de flesta företag. Men, med traditionell […]

Protecting trade marks in relations to retail services in China

Registering trade marks in relation to retail services is now a widely accepted practice in most countries – but not in China.  In China, the Trademarks Office (CTMO) accepts applications for registration in relation to retail services only in certain specific and limited cases. There are, however, signs that things are changing. This article describes […]

När upphovsrätt och företagshemligheter möts

Hanteringen av hemlig och känslig information blir alltmer svåröverskådlig i takt med att samhället blir digitaliserat till en allt högre grad. Att låsa in hemligheter i ett kassaskåp är inte en effektiv åtgärd i ett landskap där data och annat innehåll delas i molnet och förvaras på servrar som man inte själv har kontroll över. […]

Designskydd i affärsrelationer

Små innovativa företag med stora immaterialrättsliga tillgångar upplever sig ofta inte ha råd med patent. Vi har tidigare prata om designskyddet som IP-världens Schweizerkniv, men i vårt kommande webinarium kommer vi att prata mer om hur designskyddets speciella utformning innebär skillnader för hur man bör använda sig av det i relationsbaserade skyddsformer för IP. Välkomna […]

Erik Oskarsson tar över som ny VD för Rouse Sweden!

Det är nu två år sedan förvärvet av IPQ och den efterföljande etableringen av varumärket Rouse Sweden på den svenska marknaden vilket ni som kunder, och självklart våra konsulter, bidragit till i allra högsta grad. Integrationen mellan Rouse och IPQ har gått över förväntan och verksamheten är stabil.  Tiden är därför mogen för ännu en […]