Hur skyddar du dina hemligaste och mest värdefulla tillgångar?

Många företag är verksamma på konkurrensutsatta och innovationsintensiva marknader där medarbetare och konsulter rör sig mellan arbetsgivare och uppdrag. Nyckelpersoner som leder eller deltar i framtagandet av känslig information kan gå vidare till andra företag eller arbetar i företag som i framtiden kan bli konkurrenter. Detta borde oroa företag och de allra flesta borde skaffa sig bättre kontroll över hur företaget kan förhindra att företagshemligheter överförs till andra företag.

Att bygga värde för ägare, medarbetare och kunder genom att säkerställa skydd för företagets tillgångar anses ofta vara en grundkunskap och självklart för många företag. Många arbetar utifrån en strategi att skydda innovativa tillgångar som kan stärka företagets konkurrenskraft. Det finns dock en risk att företag tror att det enda sättet att skydda immateriella tillgångar är att registrera dem.  Som en följd, riskerar viktig och känslig information som inte är registrerbar att stå utan skydd.

Frågan kan tyckas självklar, men inte alla företag kan svara direkt på frågan vilken information som är definierade som företagshemligheter. När ledningen inte vet blir det ännu mer riskfyllt att förlita sig på att alla medarbetare på företaget vet vad som är hemligt. Detta kan vara förenat med risk från företagets perspektiv. Speciellt om det inte heller har gjorts tydligt för medarbetare vilken information som är hemlig och hur sådan information får hanteras av var och en.

Vad gör att företagshemligheter är ett relevant och aktuellt ämne just nu? Den nya lagen inom området trädde i kraft under förra året och företag har haft tid på sig att vidta åtgärder och anpassa sig till nya direktiv. Vi får ofta frågor som visar att det är svårt att veta vad en hemlighet är och hur den kan hanteras.  

Vi får frågor som:

  • Vad innebär den nya lagen och vad behöver jag komplettera med?
  • Räcker inte de sekretessavtal som vårt företag har ingått med anställda, leverantörer och möjliga kunder för att skydda våra företagshemligheter?
  • Vad behöver mitt företag göra för att säkra skydd för våra företagshemligheter?
  • Vilka risker utsätts vårt företag för om vi inte vidtar relevanta åtgärder?

Företag kan inte luta sig tillbaka och förlita sig på att all information kopplad till företaget är hemlig. Med lagen som trädde i kraft i somras infördes ett högre krav på att företagen definierar vad de betraktar som företagshemligheter och att de har en skyldighet att informera sina medarbetare vad som ska betraktas som hemlig information.

Den 12/11 samlar IPQ/Rouse ett antal företag för att diskutera frågor om företagshemligheter och kontroll. Vi ser fram emot att träffa dig då. Anmäla er till vårt seminarium via bildlänken nedan.

Relaterat innehåll