Hur skyddar du dina hemligaste och mest värdefulla tillgångar?

Många företag är verksamma på konkurrensutsatta och innovationsintensiva marknader där medarbetare och konsulter rör sig snabbt mellan arbetsgivare och uppdrag. Nyckelpersoner som leder eller deltar i framtagandet av känslig information kan gå vidare till andra arbetsgivare, och i värsta fall hamna på konkurrerande företag. Detta borde oroa de flesta företag. I princip skulle alla tjäna på att skaffa sig bättre kontroll över hur företaget kan förhindra att företagshemligheter överförs till andra företag.

Att bygga värde för ägare, medarbetare och kunder genom att säkerställa skydd för företagets tillgångar anses ofta vara grundläggande och självklart för många företag. Många har en uttalad strategi för att skydda innovativa tillgångar som kan stärka företagets konkurrenskraft. Det finns dock en utbredd tro på att det enda sättet att skydda immateriella tillgångar är att registrera dem i form av varumärken och patent.  Som en följd, riskerar viktig och känslig information som inte är registrerbar att stå utan skydd.

Frågan kan tyckas självklar, men få företag kan svara direkt på vilken information som utgör skulle utgöra deras företagshemligheter. När inte ens ledningen vet är det svårt att förlita sig på att underlydande har en klar uppfattning om vilken information som är känslig och bör hållas hemlig. Detta är förenat med stor risk från företagets perspektiv; speciellt om det inte heller har gjorts tydligt för medarbetare hur denna typ av känslig information får och bör hanteras av var och en.

Att som företag ha en effektiv process för att definiera, hantera och skydda företagshemligheter är alltid av stor vikt. Sedan två år har vi i Sverige dessutom en ny lag på området, vilket gjort frågan extra aktuell. Företag har haft tid på sig att vidta åtgärder och anpassa sig till nya direktiv, men många frågor kvarstår. Vi får ofta frågor som visar att det är svårt att veta vad en hemlighet är och hur den kan hanteras.  

Vi får frågor som:

  • Vad innebär den nya lagen och vad behöver jag komplettera med?
  • Räcker inte de sekretessavtal som vårt företag har ingått med anställda, leverantörer och möjliga kunder för att skydda våra företagshemligheter?
  • Vad behöver mitt företag göra för att säkra skydd för våra företagshemligheter?
  • Vilka risker utsätts vårt företag för om vi inte vidtar relevanta åtgärder?

Man kan som företag inte luta sig tillbaka och förlita sig på att all information kopplad till företaget är hemlig. Med lagen som trädde i kraft  2018 infördes ett högre krav på att företagen definierar vad de betraktar som företagshemligheter och att de har en skyldighet att informera sina medarbetare vad som ska betraktas som hemlig information, oavsett vilket typ av information det gäller. 

Vi på Rouse har lång erfarenhet av att bistå och rådge företag i deras arbete med att skydda sina affärshemligheter. Genom ett strukturerat angreppssätt kan ni minska risken för att viktig information om er affärsidé eller er strategi sprids och därigenom starka er konkurrenskraft, nu och i framtiden. 

Vill ni veta mer om hur man som företag kan skydda sina viktigaste tillgångar? För många företag är affärsidén den enskilt viktigaste tillgången. Välkommen till Rouse webinarium ”Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?” den 1:e september. Anmälan sker via bildlänken nedan.

Relaterat innehåll