Patent och enforcement i Kina: ett strategiperspektiv

Det kinesiska rättssystemet för immateriella tillgångar uppfattas av många som otydligt, orättvist och som favoriserande gentemot inhemska företag. För någon som följt utvecklingen i Kina de senaste femton åren är det faktiskt svårt att hålla med. Företag frågar sig idag inte om, utan hur, man ska använda sig av patentsystemet i Kina för att skydda sin IP. Vilka är de viktigaste strategiska aspekterna när det kommer till patent i Kina, och vad bör man ta hänsyn till när man överväger att processa vid eventuellt intrång?

Den kinesiska marknaden fortsätter att expandera i snabb takt. Inte minst påverkar Kinas expansion svenska teknikbolag, vilka ofta är både innovativa och exportberoende. Denna påverkan kommer antingen direkt genom företagens produktion eller produktutveckling i Kina, eller indirekt genom ex. användningen av kinesiska underleverantörer eller finansiärer. Dessa många kontaktytor mot kinesiska företag (och därmed kinesisk rättvisa) har givetvis konsekvenser på en rad områden, och kommer i större och större utsträckning forma svenska företags affärsstrategi i framtiden. För teknikbolag gäller detta också deras patentstrategi.

En patentstrategi handlar om mer än taktiker för att kunna försvara sina patent i domstol. Ett västerländskt företags patentstrategi i Kina måste formuleras med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna, och avhandla allt från hur och när man ska söka patent, till hur man ska gå till väga vid eventuella intrång.  Detta gäller i extra hög grad när man har bristande lokalkunskaper, eftersom det då är svårare att bedöma vad det sannolika utfallet i en tvist är, en ungefärlig tidsåtgång och hur kostnadssidan kan komma att se ut.

I utformningen av en sådan patentstrategi finns det ett antal frågor man måste besvara. Förutom de vanliga frågorna (som ”behöver vi verkligen ett patent?” och ”hur ska vi definiera patentets skyddsomfång?”) finns det ytterligare strategiska frågor när det gäller att etablera en patentstrategi i Kina. I Kina finns det exempelvis, till skillnad från Sverige, två olika patenttyper att välja mellan med olika fördelar och nackdelar. Det som kallas ”invention patent” motsvarar det som vi i vardagligt tal menar med patent, medan ett ”utility model patent” (bruksmodell på svenska) är ett mindre, billigare patent. Dessa två kan användas var för sig, eller kombineras, beroende på behov och finansiella möjligheter.

När en patentansökan sedan har godkänts uppkommer andra strategiska frågor. Vad händer vid ett eventuellt intrång? Hur stor är vår krigskassa? Ofta skiljer sig lagar och regler åt beroende på region, och domstolarna kan ha olika erfarenhet och olika incitament i IP-rättsliga fall. Det är därför viktigt att ha en uppfattning om hur rättsläget ser ut i den specifika provinsen man befinner sig i. Kostnadsläget kan också skilja sig, vilket också är en viktig aspekt.

Sammanfattningsvis finns det alltså en mängd olika strategiska överväganden när det kommer till strategisk användning av patenträtter i Kina. Det finns många möjligheter, men också många risker, och en mängd olika faktorer som påverkar hur en patentstrategi bör utformas. Det finns en mängd verktyg tillgängliga för att ge goda beslutsunderlag, exempelvis har vi på Rouse tagit fram databasen CIELA, med statistik från över 30 000 patentprocesser från Kina under de senaste 15 åren. CIELA ger oss, tillsammans med våra egna erfarenheter, en möjlighet skräddarsy en strategi utifrån er industri och geografiska plats för att hjälpa er att skydda era viktigaste tillgångar.

Vill du veta mer om hur man ska tänka strategiskt om patent i Kina? På vårt seminarie ”Patenttvister och enforcement i Kina” den 9:e oktober kommer vi prata om CIELA och strategiska frågor gällande patent i Kina. Välkomna!

Relaterat innehåll

Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?

Hur hindrar vi andra från att stjäla vår affärsidé? Det är en fråga vi får ofta. Det ”enkla” svaret är att det är svårt att skydda en affärsidé. Att frågan uppstår är inte konstigt, i och med att innovation blir mer och mer affärsmodellsdrivet så är frågan aktuell för de flesta företag. Men, med traditionell […]

Protecting trade marks in relations to retail services in China

Registering trade marks in relation to retail services is now a widely accepted practice in most countries – but not in China.  In China, the Trademarks Office (CTMO) accepts applications for registration in relation to retail services only in certain specific and limited cases. There are, however, signs that things are changing. This article describes […]

Problemet med att räkna på IP

Att söka patent är inte billigt, och de flesta inser snabbt att kostnaden för ansökningsprocessen måste vägas mot potentiella inkomster. Frågan är hur man bäst går till väga för att göra det. Om man har lyssnat på oss de senaste åren kan man lätt få intrycket att det handlar om att göra en enkel DCF-modell […]

Smarta sekretessavtal istället för dyra patent?

När du har gjort en uppfinning och vill få ut den på marknaden finns det många fallgropar. I allmänhet måste du samarbeta med andra för att komma vidare med uppfinningen, och då är det viktigt att säkerställa att du behåller kontrollen över din uppfinning. Genom ett välskrivet sekretessavtal kan man se till att skapa goda […]

Har du blivit hemmablind?

Att identifiera och skapa kontroll över sin IP och sin affär blir allt viktigare i en innovationsdriven och hårt konkurrensutsatt värld. Hur vet du att du inte missar att ta tillvara de tillgångar och den kompetens som finns i ditt företag? All IP är en investering för framtiden och uppfattas också som en sådan. Formaliserad […]