Företagsledningar måste lyfta blicken – hur kontrollerar du dina konkurrensfördelar?

I den, vid det här laget, mogna världsekonomin söker företag framförallt differentiering av sina erbjudanden genom innovation. Detta har i sin tur lett till en ökande grad av specialisering och renodling av verksamheter. Den globala företagsstorleken i antal anställda kulminerande på 1960-talet. En ökad konkurrensbild har lett till differentiering och specialisering och gör att företag inte längre skapar värde genom en linjärprocess. Numera skapas värde genom en rad olika aktörer som interagerar med varandra. Denna rationalisering av verksamheter skapar nya utmaningar kring förståelse av konkurrensfördelar, hur konkurrensfördelar utvecklas över tid och vilket faktiskt värde dessa konkurrensfördelar har.

Alla företag söker sätt att konkurrera genom att antingen erbjuda nya och förbättrade erbjudanden eller genom att optimera sin organisation och interna strukturer. Det typiska tillverkande företaget söker idag konkurrensfördelar genom att addera ett lager av tjänster, som helt eller delvis, stöds av digital infrastruktur. Företag utvecklar detta antingen själva eller köper från andra. Paradoxalt nog söker det traditionella tjänsteföretaget efter möjligheter att produktifiera sina tjänster, vilket ofta stöds av ny digital infrastruktur och präglas av att många aktörer samarbetar tvärs över traditionella värdekedjor. Gräset är tydligen grönare på andra sidan. Den här utvecklingen är positiv för kunder och konsumenter, men skapar i många sammanhang svårigheter för företag när det gäller förståelse av och kontroll över sina konkurrensfördelar. Företagsledningar måste lyfta blicken.

Det finns 3 nyckelfrågor företagsledningar måste ställa sig:

  1. Vad säljer vi för något?
  2. Hur konkurrerar vi?
  3. Hur kontrollerar vi våra befintliga och nya konkurrensfördelar över tid?

Utmaningen med tydlighet i erbjudanden mot kunder och konsumenter så är också framåtblickande initiativ avseende företags konkurrensfördelar en utmaningar för de flesta företag. Majoriteten av de företag som IPQ träffar uttrycker oftast ”Historiskt har vi konkurrerat på…” Det behöver knappast sägas, men det duger inte i en föränderlig värld där alla nu verkar kika över staketet om inte redan börja agera på grannens gräsmatta. Företag måste förstå och kunna kvantifiera värdet av sina konkurrensfördelar, och vad värdet blir av att kontrollera dessa över tid.

Principen för hur företag skapar värde har ändrats. Det är som sagt inte längre en linjär process utan numera ett nätverk eller ett ekosystem, vilket gör att vad som utgör en konkurrensfördel idag, jämfört med historiskt, varierar kraftigt. Det är inte längre bara pris, prestanda eller kvalitet som är givna konkurrensfördelar för ett produktbolag. Digitaliseringen verkar för öppenhet idag vilken är en viktig dimension för att kunna konkurrera effektivt. Men öppenhet måste kontrolleras, oavsett vad agilitetsdyrkare och Open-Source fanatiker säger. Och öppenhet måste kvantifieras i intäkter och lönsamhet över tid.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta thomas.randes@ipq.se

Relaterat innehåll