Erik Oskarsson tar över som ny VD för Rouse Sweden!

Det är nu två år sedan förvärvet av IPQ och den efterföljande etableringen av varumärket Rouse Sweden på den svenska marknaden vilket ni som kunder, och självklart våra konsulter, bidragit till i allra högsta grad.

Integrationen mellan Rouse och IPQ har gått över förväntan och verksamheten är stabil.  Tiden är därför mogen för ännu en förändring i den svenska organisationen och från maj 2021 tillträder Erik Oskarsson som VD för den svenska verksamheten, Rouse Sweden och Thomas Randes blir Group Head Management Consulting på Rouse.

  • Det är med stor glädje och förväntan som jag lämnar över förvaltning och framförallt utvecklingen av Rouse Sweden till Erik, säger Thomas Randes. Erik har arbetat tillsammans med mig i organisationen och varit med och utvecklat den till det den är idag, dessutom har han under den här tiden definierat och skapat det erbjudande som ni kunder tar del av dagligen. Erik kommer fortsätta utveckla både affären, människorna och kunderna på Rouse Sweden. Jag har stort förtroende för honom och alla konsulter tillsammans.  Själv ser jag fram emot att utveckla vårt tjänsteutbud och organisation internationellt.

Erik har en bakgrund som IP-strateg på SKF och som managementkonsult på IPQ, nu Rouse Sweden, sedan 2015. Han har sin specialistkompetens inom Rouse Consultancy och har arbetat nära de flesta av våra kunder i strategiska frågeställningar samt byggt upp den del av verksamheten som kallas Rouse Consultancy .

  • Jag känner ett stort ansvar inför uppgiften och ser fram emot att ge alla kunder min uppmärksamhet framöver, säger Erik Oskarsson. Mitt fokus de kommande månaderna är business-as-usual i kombination med att träffa så många som möjligt som inte redan känner mig. Vi har ambitiösa mål i tillväxt och jag kommer vara mycket engagerad att uppsöka alla dem på den svenska marknaden som ännu inte fått ta del av våra specialisters kompetens. Branschen behöver lyfta blicken och tänka IP på lång sikt med direkta kopplingar till intäkter – det är min drivkraft.

Både Erik och Thomas behåller sina kundansvar och kommer fortsatt arbeta i pågående och framtida projekt. Som kund kommer du inte påverkas i dina planerade leveranser. Däremot ser vi positiva synergier av förändringen som kommer gynna alla kunder i Sverige. Det är tack vare er kunder som vi kan fortsätta utvecklas som leverantör av innovationsjuridik och management consulting. Vår ambition är alltid att fortsätta överträffa era förväntningar med specialistkompetens och närhet till global kompetens.

Om du har frågor kontaktar du Erik Oskarsson (eoskarsson@rouse.com) på 0703 430 48 24 eller Thomas Randes (trandes@rouse.com) på 070 877 72 87.

Relaterat innehåll

Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?

Hur hindrar vi andra från att stjäla vår affärsidé? Det är en fråga vi får ofta. Det ”enkla” svaret är att det är svårt att skydda en affärsidé. Att frågan uppstår är inte konstigt, i och med att innovation blir mer och mer affärsmodellsdrivet så är frågan aktuell för de flesta företag. Men, med traditionell […]

Protecting trade marks in relations to retail services in China

Registering trade marks in relation to retail services is now a widely accepted practice in most countries – but not in China.  In China, the Trademarks Office (CTMO) accepts applications for registration in relation to retail services only in certain specific and limited cases. There are, however, signs that things are changing. This article describes […]

Designskydd i affärsrelationer

Små innovativa företag med stora immaterialrättsliga tillgångar upplever sig ofta inte ha råd med patent. Vi har tidigare prata om designskyddet som IP-världens Schweizerkniv, men i vårt kommande webinarium kommer vi att prata mer om hur designskyddets speciella utformning innebär skillnader för hur man bör använda sig av det i relationsbaserade skyddsformer för IP. Välkomna […]

DEBATTARTIKEL: Driv klimatvänlig innovation och tillväxt via patentsystemet

Förslaget i denna debattartikel går ut på att revidera dagens patentsystem genom att tillföra ökade gröna incitament för uppfinnare och näringsliv. Initiativet syftar till att påskynda och driva klimatvänlig innovation och tillväxt. Klimatfrågan har kommit att betraktas som vår tids stora ödesfråga av allt fler vilket är positivt, men samtidigt är det lätt att drabbas […]

Problemet med att räkna på IP

Att söka patent är inte billigt, och de flesta inser snabbt att kostnaden för ansökningsprocessen måste vägas mot potentiella inkomster. Frågan är hur man bäst går till väga för att göra det. Om man har lyssnat på oss de senaste åren kan man lätt få intrycket att det handlar om att göra en enkel DCF-modell […]