Vi kvantifierar värdet av din IP

Med jurister, patentrådgivare och affärsutvecklare under samma tak kan vi erbjuda en heltäckande rådgivning så att du kan skydda och förstärka rätt tillgångar. Allra helst startar vi med en företagsekonomisk bedömning av din IP. Då kan vi hjälpa dig att maximera avkastningen av din investering.

IP-strategi

 

Kartlägg och förstärk ditt företags värdedrivare.

 

– På vilket sätt är ditt företag innovativt?

– Vilka konkurrensfördelar bör du säkra?

– Hur får du bäst avkastning på din investering?

 

Våra affärsstrateger hjälper dig att hitta, skydda och förstärka dina starkaste konkurrensfördelar. För vissa handlar det om en teknisk lösning som patent, för andra om exempelvis nätverk, varumärkesbyggnad eller intern organisation. Vi hjälper dig att anpassa din organisation för att kunna arbeta långsiktigt med IP.

Du får hjälp att anpassa din organisation.

Vi fokuserar på att stärka din affär.

Vi tar fram strategier för ökad lönsamhet.

Några av våra tjänster:

- IP-strategi och analys

- omvärldsanalys i relation till teknik

- värdekedjeanalys

- implementering och process

- planering och organisation

Erik Oskarsson

Management consultant, Partner, M.Sc. Business Design

Patent, varumärke och mönster

 

Spara tid och pengar genom att registrera på rätt sätt.

 

– Hur säkrar du ditt kassaflöde?

– Hur säkerställer du att varumärket är ledigt?

– När får du ut produkten på marknaden?

 

Att registrera patent och varumärken kan vara ett starkt och effektivt verktyg för att öka lönsamheten. Våra jurister och patentingenjörer ger alltid tydliga rekommendationer för att hjälpa dig att välja ett effektivt skydd för din produkt eller din innovation.

Vi har tydliga och transparenta arbetsprocesser.

Du får högre kvalitet och högre värde på dina registreringar.

Du får en klar uppfattning om tid och kostnad.

Några av våra tjänster:

- förstudie

- patentansökan

- portföljhantering

- FTO

- varumärkesregistrering

Anna Theander

Senior associate, European Patent Attorney M.Sc.E.E.

Rådgivning

 

Skydda viktiga tillgångar och relationer med avtal.

 

– Hur skyddar du dina samarbeten?

– Vem får skörda frukterna av din innovation?

– Hur får du försprång på dina konkurrenter?

 

Att skydda strategiskt värdefulla samarbeten ger dig kontroll över dina tillgångar och säkrar din plats på marknaden. Våra jurister hjälper dig att driva din affär framåt genom värdeskapande avtal, oavsett om det är fråga om samarbeten, distribution eller underleverantörers roll. Vi har lång erfarenhet av tvister om du skulle bli utsatt för stöld eller intrång. Vi svarar på dina frågor kring hur ditt företag kan hantera GDPR-anpassningen i framtiden.

Vi har bred juridisk kompetens.

Vi erbjuder proaktivt partnerskap.

Du får multidisciplinär rådgivning.

Några av våra tjänster:

- inköp- och försäljningsavtal

- samarbetsavtal

- licensavtal

- sekretessavtal

- tvistelösning

- anpassning till GDPR

Susanne Mellqvist

Legal Counsel, LL.M., DHM, Partner

Insikter och åsikter

Vi hjälper dig att navigera i IP-frågor.