Vi kvantifierar värdet av din IP

Med affärsjurister, patentrådgivare och affärsutvecklare under samma tak kan vi erbjuda en heltäckande rådgivning så att du kan skydda och förstärka rätt tillgångar. Allra helst startar vi med en företagsekonomisk bedömning av din IP. Då kan vi hjälpa dig att maximera avkastningen av din investering.

IP-strategi

 

Kartlägg och förstärk ditt företags värdedrivare.

 

– På vilket sätt är ditt företag innovativt?

– Vilka konkurrensfördelar bör du säkra?

– Hur får du bäst avkastning på din investering?

 

Våra affärsstrateger hjälper dig att identifiera, skydda och förstärka dina starkaste konkurrensfördelar. För vissa handlar det om en teknisk lösning som patent, för andra om exempelvis nätverk, varumärkesbyggnad eller intern organisation.

Du kan investera i rätt tillgångar.

Vi fokuserar på att stärka affären.

Vi tar fram strategier för ökad lönsamhet.

Några av våra tjänster:

- IP-strategi och analys

- omvärldsanalys i relation till teknik

- värdekedjeanalys

- implementering och process

- planering och organisation

Erik Oskarsson

Management consultant, Partner, M.Sc. Business Design

Patent, varumärke och mönster

 

Spara tid och pengar genom att registrera på rätt sätt.

 

– Hur säkrar du ditt kassaflöde?

– När kommer intäkterna in?

– När får du ut produkten på marknaden?

 

Att registrera patent och varumärken kan vara ett starkt och effektivt verktyg för att öka lönsamheten. Våra rådgivare ger alltid tydliga rekommendationer för att hjälpa dig att välja ett effektivt skydd för din innovation.

Vi har tydliga och transparenta arbetsprocesser.

Du får högre kvalitet och högre värde på dina patent.

Du får en klar uppfattning om tid och kostnad.

Några av våra tjänster:

- förstudie

- patentansökan

- portföljhantering

- FTO

- registrering

- avtal

- tvistelösning

Anna Theander

Senior associate, European Patent Attorney M.Sc.E.E.

Affärsjuridik

 

Skydda viktiga tillgångar och relationer med avtal.

 

– Hur skyddar du dina samarbeten?

– Vem får skörda frukterna av din innovation?

– Hur får du försprång på dina konkurrenter?

 

Att skydda strategiskt värdefulla samarbeten kan ge dig kontroll över dina tillgångar och säkra din plats på marknaden. Våra affärsjurister hjälper dig att driva din affär framåt genom rådgivning och värdeskapande avtal, oavsett om det är fråga om samarbeten, distribution eller underleverantörers roll.

Vi har bred juridisk kompetens.

Vi erbjuder proaktivt partnerskap.

Du får multidisciplinär rådgivning.

Några av våra tjänster:

- inköp- och försäljningsavtal

- konsultavtal

- licensavtal

- medieavtal

- samarbetsavtal

- uppdragsavtal

- sekretessavtal

- GDPR-avtal

Susanne Mellqvist

Legal Counsel, LL.M., DHM, Partner

Insikter och åsikter

Vi hjälper dig att navigera i IP-frågor.