Ditt företag behöver inte vara en favela i Brasilien

För att ett litet företag skall växa behövs kapital. För att få tillgång till kapital krävs att företaget kan ge potentiella investerare en rimlig chans att göra vinst på sin investering. Det krävs alltså att det lilla företaget har något, en tillgång, som har ett värde och vars värde kan växa. Det krävs också att tillgången kan skyddas, så att det lilla företaget även i fortsättningen är i besittning av den tillgång som skapar värdet. I många fall är det enkelt, som när ett patent skyddar en uppfinning. Men väldigt många företag bygger sin affär på annat utöver uppfinningen, och vissa har inget annat än en affärsidé. Hur kan man skydda det?

Brasilianska kåkstäder, eller ”Favelas” som de kallas på portugisiska, är enorma komplex av byggnader som växt upp till synes helt utanför det vanliga rättssystemet.  Det betyder inte att de är oorganiserade; tvärtom finns det i dessa områden ofta allt som en människa kan tänkas behöva. Trots att mycket av det som byggts där är olagligt ur statens synvinkel finns det även i Favelorna klara ägandeförhållanden och ett eget rättssystem.

Problemet är att den äganderätt som finns där inte ”räknas” i lagens mening. En favelabo kan inte låna pengar med sin bostad som säkerhet, eftersom äganderätten till den bostaden inte garanteras av staten. Den boende har inga möjligheter att låna mot bostaden för att finansiera en affärsidé eller en utbyggnad; något som möjligtvis hade gjort hen rikare i längden. Den Peruanska nationalekonomen Hernando De Soto avhandlade i sin bok ”Kapitalets Mysterium” detta fenomen. Han beskrev hur tydliga äganderätter är grunden till att bygga kapital, och hur tillgångar som ligger utanför ”formell äganderätt” inte kan ligga till grund för att bygga ”formellt kapital”. Slutsatsen är att informella äganderätter, som de i Favelas, gör tillgångar till ”dead capital”. De är helt enkelt inte säkra nog för att finansiera tillväxt. Den ibland romantiska bilden på Favelas funktionalitet har en stor osynlig baksida.

Tillbaka till det lilla företaget i Sverige. Företaget påbörjar sin utveckling med alla de utmaningar som företag har för att få ut sina produkter på marknaden eller att locka investerare. För att locka investerare är företaget i högsta behov att visa att de består av levande kapital och inte ”dead capital”. Svårigheten ligger ofta i att identifiera det tillgångar som bolaget har. Att veta vad ens egna bolag faktiskt säljer och därför veta varför kunder köper är ett alltför underskattat problem. Utan insikter om detta blir det svårt att bygga kontroll över viktiga konkurrensfördelar som ofta produceras utanför den egna organisationen men i den egna värdekedjan. Fördomar och avsaknad av kapabilitet att integrera specialkompetens i form av rätt innovationsjuridik leder till att viktiga tillgångar står outnyttjade. Bolaget blir en Favela.

/Thomas Randes

Relaterat innehåll