”Det är oftast lättare att fatta beslut om patent än att inte göra det”

Vad är er teknologi värd? Stora investeringar görs i teknologi och IP, men alltför ofta saknar investeringarna en tydlig koppling till värdeskapande. Detta är problematiskt av många skäl, men framförallt eftersom det leder till ett ineffektivt utnyttjande av resurser på företagen, som i brist på tydliga värderingar av deras tillgångar baserar sina investeringsbeslut på andra faktorer än ekonomiska. Vad finns det egentligen för relation mellan teknisk innovation och värden?

Förr eller senare möter alla företag frågan ”hur skapar ni värde?”. För en del företag är svaret enkelt, speciellt i äldre och etablerade industrier. Kanske är en specifik maskin effektivare än konkurrenternas, eller så använder de kanske ett unikt material i sin tillverkning. För många moderna företag är det långt ifrån så lätt. För företag som jobbar med stora plattformar, system eller ekosystem av teknik kan det vara mycket svårt att säga exakt var värde uppstår. Om en specifik värdeskapande aktivitet kan identifieras är det heller inte alltid självklart hur värdet av aktiviteten ska fördelas på de olika delarna av den bakomliggande tekniken.

Denna brist på insikt om vilka värden som skapas, samt var de skapas och hur det går till, är såklart negativ. På kort sikt kan det försvåra för företaget att förbättra sitt kunderbjudande. Utan en tydlig förståelse för de värden som företaget skapar är det mycket svårare att förmedla det till kunder, och längre fram även att skapa nya värden. Om man inte vet vad man ska förbättra så är det svårt att utvecklas; i värsta fall innebär det att både tekniken och företaget går en prematur död till mötes eftersom företaget inte kan finansiera sig självt.

På lång sikt kan det leda till mycket djupare problem. En förutsättning för att företaget skall kunna skapa värde på ett förutsägbart och långsiktigt sätt är att man etablerat kontroll – definierat som de facto ägandeskap och/eller innehav över tid – över de tillgångar som samspelar i värdeskapandet. För att kunna göra det är det förstås viktigt att man har kunskap om vad det är som är viktigt att skydda. Det krävs alltså robusta processer och en kombination av kunskaper som samverkar för att identifiera var värde skapas, vilka diskreta tekniska koncept och lösningar som är involverade och hur de påverkar värdet för kunden.

Redan här går vissa företag bet. Istället för att göra en ordentlig analys väljer de att patentera allt enligt devisen ”rather safe than sorry”. Det kanske fungerar om man är IBM eller Microsoft, men för många företag innebär det att man blöder pengar man inte har. De flesta har helt enkelt inte råd att arbeta på det viset; de måste istället arbeta smartare.

När alla värdeskapande aktiviteter har identifierats och den underliggande tekniken har isolerats kan de var och en för sig analyseras och värderas, som delaktiviteter i en värdeskapande process och som egna enheter. Denna process ligger sedan till grund för vilken typ av kontroll som bör utvecklas över de olika delkomponenterna. På Rouse brukar vi tala om kontroll i fyra dimensioner: IP-baserad kontroll, sekretessbaserad kontroll, relationsbaserad kontroll och kapabilitetsbaserad kontroll. Dessa olika former av kontroll har alla sina egna fördelar och nackdelar, och kan också med fördel kombineras.

En tillgång som har en stor roll i värdeskapandet, men som är ”dold” för konkurrenter, kanske inte kräver någon särskild åtgärd. I det fallet kan det kanske räcka med att man använder sig av sekretessbaserad kontroll (ex. enklare NDAs). En annan underliggande tillgång kanske bidrar lika mycket till värdet, men bygger på enkel och redan känd teknik. Den kräver troligtvis ett starkare skydd, eftersom den lättare kan kopieras. I det fallet kan det vara värt att ansöka om ett patent.

På samma sätt kan man också använda sig av värderingen av en tillgång för att avgöra vilken typ av kontroll som behöver tillämpas. En hög värdering kan medföra att det enkelt uttryckt kan vara affärsmässigt lönsamt att använda sig patent eller större och mer omfattande sekretessavtal, medan en lägre värdering kanske innebär att man använder sig endast av mindre kostsamma typer av kontroll. En annan viktig poäng är att värderingen också innebär en implicit prioriteringslista; det blir plötsligt tydligt var man bör börja med skyddsåtgärder.

Avsaknad av kontroll sänker priset på en teknologi eller ett bolag, liksom det sänker priset för en konkurrent att konkurrera med samma eller närliggande teknologi. Brist på kontroll ger ökad risk, lägre värde på innovation och gör det kostsamt eller till och med omöjligt att konkurrera långsiktigt. När företag arbetar med plattformar, system av lösningar eller hela ekosystem av teknik med olika tillämpningar kan det bli svårt att se vilka distinkta objekt som är värdedrivande och affärskritiska. Detta försvårar värderingen av dessa objekt, vilket i sin tur leder till att det är svårt att veta vilken typ av kontroll som är bruklig.

Detta är skälet till att så stora summor investeras i patent och varumärkesregistreringar; inget vet värdet på de underliggande objekten, och ingen vågar riskera att vara den som inte var tillräckligt försiktig. Resultatet blir att det oftast är lättare att fatta ett beslut om att ansöka om varumärke eller patent än att inte göra det. Allt på grund av en brist på förståelse av var värde skapas.

Genom ett strukturerat arbetssätt och en förståelse för hur ekonomi, teknik och juridik samverkar för att skapa värde kan man undgå att slösa företagets värdefulla resurser. Man börjar med att identifiera var värde skapas. Sedan isolerar man de tekniska tillgångarna som utgör förutsättningarna för den värdeskapande processen, som man sedan skapar kontroll över med ändamålsenliga metoder.  

Hur tänker du kring sambandet mellan kontroll och konkurrensfördelar? Hur kan man maximera värdet av IP?

Relaterat innehåll

Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?

Hur hindrar vi andra från att stjäla vår affärsidé? Det är en fråga vi får ofta. Det ”enkla” svaret är att det är svårt att skydda en affärsidé. Att frågan uppstår är inte konstigt, i och med att innovation blir mer och mer affärsmodellsdrivet så är frågan aktuell för de flesta företag. Men, med traditionell […]

Protecting trade marks in relations to retail services in China

Registering trade marks in relation to retail services is now a widely accepted practice in most countries – but not in China.  In China, the Trademarks Office (CTMO) accepts applications for registration in relation to retail services only in certain specific and limited cases. There are, however, signs that things are changing. This article describes […]

Designskydd i affärsrelationer

Små innovativa företag med stora immaterialrättsliga tillgångar upplever sig ofta inte ha råd med patent. Vi har tidigare prata om designskyddet som IP-världens Schweizerkniv, men i vårt kommande webinarium kommer vi att prata mer om hur designskyddets speciella utformning innebär skillnader för hur man bör använda sig av det i relationsbaserade skyddsformer för IP. Välkomna […]

Erik Oskarsson tar över som ny VD för Rouse Sweden!

Det är nu två år sedan förvärvet av IPQ och den efterföljande etableringen av varumärket Rouse Sweden på den svenska marknaden vilket ni som kunder, och självklart våra konsulter, bidragit till i allra högsta grad. Integrationen mellan Rouse och IPQ har gått över förväntan och verksamheten är stabil.  Tiden är därför mogen för ännu en […]

DEBATTARTIKEL: Driv klimatvänlig innovation och tillväxt via patentsystemet

Förslaget i denna debattartikel går ut på att revidera dagens patentsystem genom att tillföra ökade gröna incitament för uppfinnare och näringsliv. Initiativet syftar till att påskynda och driva klimatvänlig innovation och tillväxt. Klimatfrågan har kommit att betraktas som vår tids stora ödesfråga av allt fler vilket är positivt, men samtidigt är det lätt att drabbas […]