Den ofrivilliga varumärkesinnehavaren Greta Thunberg – tvingas till pragmatisk varumärkesregistrering för att kunna bibehålla kontrollen över sitt namn och sin idealism!

För de flest människor förknippas förmodligen varumärkesskydd, patent och andra immateriella rättigheter som någonting uteslutande synonymt med marknadsekonomi, konsumtion och (nyttomaximerande) kommersiella aktörer. Att göra denna association är logisk och naturlig, dels eftersom en överväldigande majoriteten av världens alla IPR-registeringar kommer från just kommersiella aktörer som upprättar skyddet i ett kommersiellt syfte, dels eftersom det immaterialrättsliga skydd som erhålls huvudsakligen skyddar mot oönskad användning som sker i kommersiellt syfte av tredje part. Varför då poängtera detta självklara och uppenbara? Jo, eftersom ”det alltid finns undantag som bekräftar regeln”. Som självklara undantag kan nämnas bl.a. offentliga aktörer, myndigheter, kommuner eller ideella (”non-profit”) aktörer som exempelvis UNHCR, Världsnaturfonden, Cancerfonden, RFSL m.fl. – som även de är ute efter att nyttomaximera sina förehavanden, intressen och upparbetade värden, men där dessa vilar på en annan grund än en rent kommersiell. Bl.a. en existensberättigande grund där de värden och intressen som sätts i förgrunden motiveras av exempelvis altruism, humanism, ekologism, mänskliga rättigheter, sociala skälideologi eller kombinationer av dessa.

För dessa aktörer blir IP- och varumärkesskydd primärt ett verktyg för att uppnå tre olika funktioner (för olika ändamål/i olika syften). Ibland råder en motsättningen mellan dessa användningsområden och funktioner för tillämpning.

A)     Kontroll: Som ett verktyg för att säkra upp och skapa önskvärt manöverutrymme kring den s.k. ”ursprungsfunktionen” för exempelvis en organisationens namn (ex. ”Fridays for Future”) eller associerade kännetecken (Ex.”Greta Thunberg”). Denna kontroll är primärt ”relationsbaserad”, dvs den hjälper till att upprätta ett önskvärt manöverutrymme kring vilken/vilka aktörer som har rätt att förfoga över eller representera exempelvis ett namn, en organisation eller en rörelse ( i ett kommersiellt sammanhang). Detta sker framförallt genom att bestämma vem som inte får använda t.ex. ett varumärke.

B)     Goodwill: Att använda ett varumärke för att förstärka, associera och skapa en positiv syntes kring de (icke-kommersiella) värden som den ideella organisationen, föreningen eller rörelsen önskar tillvarata och främja. Med andra ord att bygga ”Non profit brand value”. 

C)     Good Cause Merchandise: Som ett sätt för exempelvis en ideell stiftelse, organisation eller förening att generera intäkter till grund för finansiering av egen eller annans verksamheter som främjar samma värden. Om varumärkesregistreringen av allmänheten uppfattas som kommersiell kan användning istället leda till ”Bad Will”.

För drygt en månad sedan publicerade den välkända svenska klimataktivisten Greta Thunberg följande text via sin Facebook-sida där hon har ca 2,8 miljoner följare. I texten redogjorde hon för sina motiv till att hon nyligen låtit varumärkesregistrera sitt namn, men även ett antal andra varumärken. Vår analys och våra spaningar följer efter längst ner på denna sida:

___________________________________________________

”Impostors, trademarks, commercial interests, royalties and foundation”

First: Unfortunately, there are still people who are trying to impersonate me or falsely claim that they ”represent” me in order to communicate with high profile people, politicians, media, artists etc. Please be aware that this is happening and be extremely suspicious if you are contacted by ”me” or someone saying they ”represent” me. I apologize to anyone who has been contacted – and even misled – by this kind of behavior.

Second: My name and the #FridaysForFuture movement are constantly being used for commercial purposes without any consent whatsoever. It happens for instance in marketing, selling of products and people collecting money in my and the movement’s name.

That is why I’ve applied to register my name, Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet etc as trademarks. This action is to protect the movement and its activities. It is also needed to enable my pro bono legal help to take necessary action against people or corporations etc who are trying to use me and the movement in purposes not in line with what the movement stands for. I assure you, I and the other school strikers have absolutely no interests in trademarks. But unfortunately it needs to be done.

Fridays For Future is a global movement founded by me. It belongs to anyone taking part in it, above all the young people. It can – and must – not be used for individual or commercial purposes.

And third: together with my family I’m setting up a foundation. It’s already registered and existing, but it not is not yet up and running. This is strictly nonprofit of course and there are no interests in philanthropy. It is just something that is needed for handling money (book royalties, donations, prize money etc) in a completely transparent way. For instance, taxes have to be paid before we can give them away to specified purposes and charities. This takes a lot of time and work, and when the foundation is fully up and running I will tell you more.

The foundation’s aim will be to promote ecological, climatic and social sustainability as well as mental health.

Love

/Greta

___________________________________________________

Att Greta har registrerat sitt varumärke vekrar förarga en del. Att beskylla Greta för att hon, genom att registrera sitt namn/”fredags-rörelse”, bli en kapitalistiskt driven vinst-maximerare och frångår sina ideal är enligt vår mening felaktigt – tvärtom. Genom att registrera sitt varumärke/sina varumärken kan hon kontrollera att ingen utnyttjar varumärkena i ett för henne och rörelsen otillbörligt syfte. Framgången för Greta, den mest kända svensken i dag, kommer att utnyttjas av kommersiella aktörer om hon inte skapar förutsättningar för att sätta stopp för användning som hon inte stödjer. Skyddet för s.k. intellectual property, såsom varumärken, må vara en moralisk fråga i de världsdelar där ideologier sedan århundranden lärt oss att det är fult att kopiera. Så är däremot inte förhållandet överallt. Aktörer försöker ofta rida på andras upparbetade varumärkes-goodwill och riskerar därmed att påverka det budskap som Greta står för och därmed urholka, snedvrida och urvattna varumärket Greta.

Det enda felet som Greta gör är att hon nästan ber om ursäkt för att hon behöver använda sig av ett varumärkesskydd. En skyddsform som är till för samtliga av samhällets aktörer och individer. Skäms Greta! Vi menar skäms inte Greta! 

/Olle Bratt och Thomas Randes

Just thinking!

Relaterat innehåll

Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?

Hur hindrar vi andra från att stjäla vår affärsidé? Det är en fråga vi får ofta. Det ”enkla” svaret är att det är svårt att skydda en affärsidé. Att frågan uppstår är inte konstigt, i och med att innovation blir mer och mer affärsmodellsdrivet så är frågan aktuell för de flesta företag. Men, med traditionell […]

Protecting trade marks in relations to retail services in China

Registering trade marks in relation to retail services is now a widely accepted practice in most countries – but not in China.  In China, the Trademarks Office (CTMO) accepts applications for registration in relation to retail services only in certain specific and limited cases. There are, however, signs that things are changing. This article describes […]

Designskydd i affärsrelationer

Små innovativa företag med stora immaterialrättsliga tillgångar upplever sig ofta inte ha råd med patent. Vi har tidigare prata om designskyddet som IP-världens Schweizerkniv, men i vårt kommande webinarium kommer vi att prata mer om hur designskyddets speciella utformning innebär skillnader för hur man bör använda sig av det i relationsbaserade skyddsformer för IP. Välkomna […]

Erik Oskarsson tar över som ny VD för Rouse Sweden!

Det är nu två år sedan förvärvet av IPQ och den efterföljande etableringen av varumärket Rouse Sweden på den svenska marknaden vilket ni som kunder, och självklart våra konsulter, bidragit till i allra högsta grad. Integrationen mellan Rouse och IPQ har gått över förväntan och verksamheten är stabil.  Tiden är därför mogen för ännu en […]

DEBATTARTIKEL: Driv klimatvänlig innovation och tillväxt via patentsystemet

Förslaget i denna debattartikel går ut på att revidera dagens patentsystem genom att tillföra ökade gröna incitament för uppfinnare och näringsliv. Initiativet syftar till att påskynda och driva klimatvänlig innovation och tillväxt. Klimatfrågan har kommit att betraktas som vår tids stora ödesfråga av allt fler vilket är positivt, men samtidigt är det lätt att drabbas […]