Har du blivit hemmablind?

Att identifiera och skapa kontroll över sin IP och sin affär blir allt viktigare i en innovationsdriven och hårt konkurrensutsatt värld. Hur vet du att du inte missar att ta tillvara de tillgångar och den kompetens som finns i ditt företag?

All IP är en investering för framtiden och uppfattas också som en sådan. Formaliserad IP, såsom patent och designskydd, är både en typ av försäkring och ett kommunikationsverktyg i ett. Genom att identifiera och formalisera den IP som företaget har kan man kommunicera förtroende och säkerhet för investerare och långivare, stolthet internt och framåtanda och modernitet utåt. Allt är dock beroende på att man lyckas identifiera den IP som finns i företaget. Det är vi på Rouse experter på.

Att identifiera teknisk IP är inte en enkel uppgift. Lite slarvigt kan man säga att det står på två ben: att identifiera det som är unikt, och att bedöma huruvida det är patenterbart eller på annat sätt möjligt att skydda. I båda fallen krävs att man har en förståelse för både tekniken och omvärlden. För företag som vill växa och förbättra sin verksamhet är den här processen, att bestämma sig för att man vill formalisera och skydda sina tillgångar, en naturlig del av utvecklingen.

I praktiken finns det också andra problem med att identifiera IP. Det är framför allt lätt att bli hemmablind; inte sällan finns det tekniska metoder som utvecklats och används inom företaget, men som vars värde ingen reflekterat över. Det som känns som en naturlig del av företagets verksamhet kan i vissa fall för någon utomstående vara en del av en revolutionär teknisk uppfinning.

Rouse erbjuder ett stöd i identifieringsprocessen. Våra medarbetare har lång erfarenhet från industrin av att på ett strukturerat sätt identifiera patenterbara uppfinningar utifrån idéer som finns inom en organisation. Vi erbjuder en process som är enkel, tids- och kostnadseffektiv. I ett workshopformat identifierar vi gemensamt de koncept som företagets teknik bygger på och diskuterar potentiellt värdefulla vidareutvecklingar av den som kan patentskyddas. Vi har också ett patentstrategiskt synsätt som tar hänsyn till kostnadsläget och ev. alternativkostnader av patentering, vilket kan vara av stor vikt.

Med vår hjälp lyckas våra kunder ofta identifiera ett urval av genomlysta idéer att välja för patentering och som komplettering av sin patentportfölj.  Vill du veta vad det kan betyda för dig och ditt företag? Kontakta Michael Kitzler på mkitzler(at)rouse.com för att en kostnadsfri konsultation.

Relaterat innehåll

Hur hindrar vi någon från att stjäla vår affärsidé?

Hur hindrar vi andra från att stjäla vår affärsidé? Det är en fråga vi får ofta. Det ”enkla” svaret är att det är svårt att skydda en affärsidé. Att frågan uppstår är inte konstigt, i och med att innovation blir mer och mer affärsmodellsdrivet så är frågan aktuell för de flesta företag. Men, med traditionell […]

Protecting trade marks in relations to retail services in China

Registering trade marks in relation to retail services is now a widely accepted practice in most countries – but not in China.  In China, the Trademarks Office (CTMO) accepts applications for registration in relation to retail services only in certain specific and limited cases. There are, however, signs that things are changing. This article describes […]

Problemet med att räkna på IP

Att söka patent är inte billigt, och de flesta inser snabbt att kostnaden för ansökningsprocessen måste vägas mot potentiella inkomster. Frågan är hur man bäst går till väga för att göra det. Om man har lyssnat på oss de senaste åren kan man lätt få intrycket att det handlar om att göra en enkel DCF-modell […]

Smarta sekretessavtal istället för dyra patent?

När du har gjort en uppfinning och vill få ut den på marknaden finns det många fallgropar. I allmänhet måste du samarbeta med andra för att komma vidare med uppfinningen, och då är det viktigt att säkerställa att du behåller kontrollen över din uppfinning. Genom ett välskrivet sekretessavtal kan man se till att skapa goda […]

Identifiera och slå mynt av dolda tillgångar – innan dina konkurrenter gör det åt dig

I mindre företag finns ofta stora potentiella värden dolda i rutiner, teknik och metoder som medarbetare och ledning tar för givna. Genom att identifiera och formalisera dessa tillgångar kan man ge sig själv bättre möjligheter att dra nytta av sina konkurrensfördelar, skapa sig en större kapitalbas att låna/expandera mot, och möjligtvis utöka sin patentportfölj. Erik […]