Hero image

Ta kontroll över dina tillgångar

Många företag har tillgångar som de inte ens vet om. En breddad syn på IP kan identifiera, skydda och förstärka dolda tillgångar och öka värdet på dina produkter och tjänster. Vi på IPQ är specialister på immaterialrätt, men också på hur man bygger lönsamma bolag. Låt oss kvantifiera värdet på din IP.

Affärsutveckling, teknik och juridik under samma tak.

Hitta dina tillgångar

Öka lönsamheten och skynda på tillväxt.

 

Läs mer

Anpassa din organisation

Organisera ditt företag för att kunna skapa mer värde av IP.

 

Läs mer

Försvara din IP

Ibland behöver du försvara dina mest värdefulla tillgångar – eller dig själv.

 

Läs mer

Skydda rätt saker

Skydda de tillgångar som driver lönsamhet och tillväxt.

 

Läs mer

Kundcase

Så har vi hjälpt våra kunder.

Veidekke

Bygg och bostäder

Genom våra analyser som täckte in både de tidigare konkurrenterna och de nya konkurrenterna i och med digitaliseringen kunde vi ringa in viktiga tillgångar för företaget och ta kontroll över dem.

Johan Corke, chef för strategisk projektutveckling.

Flir

Teknik och mekanik

IPQ hjälpte oss inte bara att skriva patent, utan gav också råd i patentstrategin – hur vi skulle tänka vid konflikthanteringen av patent mot konkurrenter i andra länder.

Torbjörn Hamrelius,

VP Product Manager, FLIR

Insikter och åsikter

Vi hjälper dig att navigera i IP-frågor.