Ta kontroll över dina tillgångar

Affärsutveckling, patent, form och affärsjuridik under samma tak.

Många företag har tillgångar som de inte ens vet om. En breddad syn på IP kan identifiera, skydda och förstärka dolda tillgångar och öka värdet på dina produkter och tjänster. Vi på IPQ är specialister på immaterialrätt, men också på hur man bygger lönsamma bolag. Låt oss kvantifiera värdet på din IP.

IP-strategi

Kartlägg och förstärk ditt företags värdedrivare.

 

Läs mer

Registrering av patent, varumärken och form

Spara tid och pengar genom att registrera på rätt sätt.

 

Läs mer

Rådgivning

Vi hjälper dig att skydda viktiga tillgångar och relationer.

 

Läs mer

Kundcase

Så har vi hjälpt våra kunder.

Veidekke

Bygg och bostäder

Genom våra analyser som täckte in både de tidigare konkurrenterna och de nya konkurrenterna i och med digitaliseringen kunde vi ringa in viktiga tillgångar för företaget och ta kontroll över dem.

Johan Corke, chef för strategisk projektutveckling.

Flir

Teknik och mekanik

IPQ hjälpte oss inte bara att skriva patent, utan gav också råd i patentstrategin – hur vi skulle tänka vid konflikthanteringen av patent mot konkurrenter i andra länder.

Torbjörn Hamrelius,

VP Product Manager, FLIR

Insikter och åsikter

Vi hjälper dig att navigera i IP-frågor.