Hero image

Ta kontroll över dina tillgångar

Många företag har tillgångar som de inte ens vet om. En breddad syn på IP kan identifiera, skydda och förstärka dolda tillgångar och öka värdet på dina produkter och tjänster. Vi på IPQ är specialister på immaterialrätt, men också på hur man bygger lönsamma bolag. Låt oss kvantifiera värdet på din IP.

Affärsutveckling, teknik och juridik under samma tak.

Hitta dina tillgångar

Öka lönsamheten och skynda på tillväxt.   Läs mer

Anpassa din organisation

Organisera ditt företag för att kunna skapa mer värde av IP.   Läs mer

Försvara din IP

Ibland behöver du försvara dina mest värdefulla tillgångar – eller dig själv.   Läs mer

Skydda rätt saker

Skydda de tillgångar som driver lönsamhet och tillväxt.   Läs mer

Kundcase

Så har vi hjälpt våra kunder.

Alimak Group

Teknik och Styrsystem

Genom kartläggning och en företagsanpassad IP-analys kunde vi skapa väl avvägd kontroll för viktig framtida tekniska konkurrensfördelar, och dessutom påvisa att Alimak ligger i framkant med teknikutveckling i vår bransch.

Charlotte Brogren, Chief Technology Officer

Marakanda

Programvara

Patentansökan är en viktig del i att synliggöra och manifestera värdet av en tekniskt komplex produkt som vi säljer på världsmarknaden.

Thomas Nilsson, Chief Product Officer & Chief R&D Officer

Insikter och åsikter

Vi hjälper dig att navigera i IP-frågor.

Varför tillåter ni jurister att sälja till er på löpande räkning? – Några tankar om det svåra i att förändra sig själv.

Expertkunskap är viktig, men sällan så viktig att köparen bortser från de sekundära effekter som uppstår i samband med en tjänsteprestation. Liksom konsumenter bedömer leveransen av ett badrum eller upplevelsen av ett restaurangbesök på flera parametrar värdesätter även köparen av rättsliga tjänster helhetsupplevelsen. Tjänsten konsumeras ju över tid. Faktorer som är av ringa betydelse för […]

Hur skyddar du dina hemligaste och mest värdefulla tillgångar?

Många företag är verksamma på konkurrensutsatta och innovationsintensiva marknader där medarbetare och konsulter rör sig mellan arbetsgivare och uppdrag. Nyckelpersoner som leder eller deltar i framtagandet av känslig information kan gå vidare till andra företag eller arbetar i företag som i framtiden kan bli konkurrenter. Detta borde oroa företag och de allra flesta borde skaffa […]

Företagsledningar måste lyfta blicken – hur kontrollerar du dina konkurrensfördelar?

I den, vid det här laget, mogna världsekonomin söker företag framförallt differentiering av sina erbjudanden genom innovation. Detta har i sin tur lett till en ökande grad av specialisering och renodling av verksamheter. Den globala företagsstorleken i antal anställda kulminerande på 1960-talet. En ökad konkurrensbild har lett till differentiering och specialisering och gör att företag […]